Frågan i rubriken besvaras enklast genom att titta på vilka risker det finns med att inte göra bakgrundskontroller vid anställningar och nya samarbeten med leverantörer. 

De allra flesta medarbetarna är pålitliga och bidrar effektivt till att verksamheten når sina mål, men överraskande många döljer saker som kan innebära konkreta säkerhetsrisker.

Man kan fråga sig om det har någon betydelse att personen egentligen inte har slutfört, eller ens påbörjat, den utbildning denne säger sig ha. Eller kanske är dömd för bedrägeri eller stöld för några år sedan, har omfattande skulder och problem med privatekonomin, eller har drivit företag med omfattande brister.

Först kan vi konstatera att kandidaten knappast självmant skulle berätta om något av det här för sin kommande arbetsgivare, även om det är relativt vanliga avvikelser. Det finns helt enkelt för mycket att riskera.

Är det så farligt då?

Svaret är att det beror på. Avvikelserna måste bedömas utifrån faktorer som allvarlighetsgrad, hur lång tid som har gått sedan händelsen och inte minst vilken befattning som kandidaten är aktuell för och vilka befogenheter som följer med den rollen.

Kommer personen exempelvis att ha ansvar för personal, ekonomi, inköp eller tillgång till känsliga system, projekt och utrymmen? I så fall finns uppenbara risker att gå vidare med rekryteringen om någon av de tidigare nämnda avvikelserna förekommer, och då ska kandidaten naturligtvis få möjligheten att svara på frågor om det för att ni ska kunna skapa er en rättvis bild av kandidaten.

Svenska felrekryteringar kostar omkring 13 miljarder kronor varje år, enligt analysföretaget Future Foundation, och flertalet undersökningar visar att kostnaden för en enskild felrekrytering ligger på 300 000 till 700 000 kronor. Till detta tillkommer all tid som alla inblandade har lagt ned på rekryteringsprocessen i onödan, och om det visar sig att personen saknar rätt kompetens så riskerar både kundrelationer och leveranser att drabbas.

I grund och botten handlar det om att bygga in en kvalitets- och säkerhetsaspekt i alla delar av rekryteringen, där en bakgrundskontroll på ett effektivt sätt hjälper er att minska riskerna.

Vill ni också komma i gång med bakgrundskontroller? Skicka in en beställning i formuläret nedan eller kontakta oss för mer information!