Försäkringsutredningar som gör skillnad

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att utreda oklara ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection.
Enligt branschorganisationen Larmtjänst betalar försäkringsbolagen ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning varje år. En grov uppskattning är att 5-10 procent av den summan utgör bedrägerier, vilket motsvarar flera miljarder kronor.

Försäkringsbolagen arbetar därför aktivt och metodiskt för att upptäcka, förebygga och utreda dessa brott, vilket har lett till att de varje år avböjer att betala ut skadeersättning om cirka en halv miljard kronor efter genomförda utredningar.

CRD Protection har mångårig erfarenhet av utredningar vid oklara försäkringsfall och hjälper redan ett flertal svenska försäkringsbolag inom det här området. Genom åren har vi genomfört hundratals sådana utredningar, som i många fall har sin grund i misstänkta bedrägerier. Det handlar exempelvis om brandorsaksutredningar (länk), vattenskador, sakskador, fordonsskador, personskador, reseskador, transportskador, djurskador och ansvarsskador.

Det är av stor vikt att alla dessa ärenden behandlas strukturerat, enhetligt och rättssäkert. Därför utgår vår metodik från ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt som i huvudsak bygger på polisens underrättelsemodell och nationella utredningskoncept, vilket kombineras med Svensk försäkrings riktlinjer och anpassas till våra uppdragsgivares struktur och rapporter.

Fyra skäl att anlita CRD Protection vid
utredningar i försäkringsärenden

1.

Enkelt.

Tydlig process och direktaccess till kontaktperson på CRD.

2.

Tidseffektivt.

Bistår med utredningskapacitet när ni har en hög ärendebelastning och kan snabbt vara på plats vid händelser i norra Sverige. Kan även bidra med djupgående personresearch, bolagsresearch och kontroller i sociala medier som kompletterar era befintliga utredningar.

3.

Professionellt.

Erfarna försäkringsutredare med hög integritet, respekt för individen och god insikt i branschens behov och utmaningar.

4.

Specialist-
kompetens

Bistår vid behov med relaterade tjänster, som exempelvis brandorsaksutredningar

Rättssäker metodik

CRD Protection är ett svenskt säkerhetsföretag som har varit verksamt sedan 2008 och har kunder som exempelvis Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsförsäkringar och VK Media.

Våra specialister har genom åren gjort utredningar av alltifrån grova våldsbrott till bilbränder och interna personalärenden. Denna bredd ger oss en unik ställning på marknaden, i synnerhet i norra Sverige där vi har vårt huvudkontor.

All utredning ska klara en rättslig prövning i svensk domstol och vid eventuell rättegång har vi naturligtvis möjlighet att närvara.

Exempel på metoder och åtgärder

  • Intervjuer
  • Spaning
  • Insamling och analys av skriftlig dokumentation och annat underlag.
  • Spårning av telefoner och IP-adresser.
  • Godsspårning på internet.
  • Research i sociala medier.
  • Bakgrundskontroller av personer och företag.
  • IT-forensik (exempelvis genomgångar av dator och telefon).
  • Biträde/vittnesmål i rättegång.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget. – Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Janis Krabu, vd och...