Säkerhetsutbildningar för en tryggare arbetsmiljö

CRD Protection erbjuder säkerhetsutbildningar för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

För att uppleva trygghet på arbetsplatsen behöver personalen kompetens i att hantera möten med människor. I det professionella mötet finns det alltid risk för att konflikter uppstår. Genom beprövade metoder grundad i vetenskap utvecklar vi kompetensen i att förebygga yrkesrelaterade konflikter och hantera dem om de ändå uppstår.

Våra utbildningar

Kommunikation och konflikthantering

Utbildningen kommunikation och konflikthantering syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom professionell konflikthantering.

Hantering av hot och våld på arbetsplatsen

Utbildningen hantering av hot och våld på arbetsplatsen syftar till att öka förmågan att arbeta säkert med personer eller i situationer som medför risk för hot och våld.

Hantering av väpnat våld i skolan/pågående dödligt våld (PDV)

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i pågående dödligt våld (PDV) för personal i skolmiljö.

Andra har också läst