Säkerhetsutbildningar för en tryggare arbetsmiljö

För att skapa ett säkert och tryggt företag krävs kunskap och inspiration som utvecklar verksamheten till att hela tiden bli lite bättre, så att ni med mod och arbetsglädje kan fokusera på det ni gör bäst. CRD Protection har ett stort utbud av säkerhetsutbildningar som hjälper er med detta.

Ansvarig för våra utbildningar är Roger Söderlund, f.d. polis och ansvarig lärare för konflikthantering på polisens grundutbildning. Roger har en beteendevetenskaplig bakgrund, fil. Mag i pedagogik och specialistkunskap inom utbildningsmetodik. Han har även stor erfarenhet av att utbilda polisens instruktörer, ordningsvakter och andra samhällsaktörer samt god erfarenhet av att utbilda i moderna och beprövade metoder för realistiskt självförsvar.

Utbildningarna genomförs oftast under en halvdag eller heldag, men samtliga går att anpassa i både tid och innehåll. CRD:s utbildningskoncept utgår ifrån deltagarnas specifika yrkessituation och syftar till att öka kompetensen inom det specifika utbildningsområdet. Vetenskapligt grundade och praktiskt beprövade teorier används.

Våra utbildningar

Kommunikation och konflikthantering 

Hot och våld på arbetsplatsen – förebygg och hantera

Pågående dödligt våld (PDV)

Andra har också läst

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget. – Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Janis Krabu, vd och...