Utbildning

Kommunikation och konflikthantering 1

Utbildningen Kommunikation och Konflikthantering syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom professionell konflikthantering.
Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för konflikter och konflikthanteringsmetoder, samt kunna tillämpa dessa i det vardagliga arbetet. Deltagaren skall vidare efter avslutad kurs kunna reflektera och analysera konflikter som uppstår i arbetet. Utbildningen anpassas efter deltagarnas specifika arbetssituation och arbetsmiljö.

Innehåll

  • Grundläggande konflikthanteringskunskaper: Teori och praktik kopplade till grundläggande och väl beprövade konflikthanteringsteorier.
  • Kommunikation för att förebygga och hantera konflikter: Grundläggande kunskaper inom kommunikation med särskilt fokus på kommunikation i konflikter, innefattar såväl verbal som icke-verbal kommunikation.
  • Mental förberedelse: Introduktion till mental förberedelse på kort- och lång sikt samt efterarbete i samband med konflikter och krissituationer.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, genom en blandning av praktiska och teoretiska inslag, där målsättningen är att anpassa innehållet efter deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare.

Andra har också läst

Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

CRD:s specialister har samlat sina bästa råd i en fullmatad guide om vad ni bör tänka på när ni inför en visselblåsarfunktion som både ska vara effektiv, användarvänlig och anpassad efter den nya lagstiftningen. Fyll i formuläret nedan för att ta del av guiden! Guiden...

Varför ska man göra bakgrundskontroller?

Varför ska man göra bakgrundskontroller?

Frågan i rubriken besvaras enklast genom att titta på vilka risker det finns med att inte göra bakgrundskontroller vid anställningar och nya samarbeten med leverantörer.  De allra flesta medarbetarna är pålitliga och bidrar effektivt till att verksamheten når sina...

Test: Så väljer ni visselblåsarfunktion

Test: Så väljer ni visselblåsarfunktion

Alla vill ha en visselblåsartjänst som är trovärdig, effektiv och uppfyller lagstiftningen, men eftersom det finns många olika alternativ på marknaden finns det mycket att ta ställning till. Gör vårt test för att se vilket alternativ som passar er!  Vissa föredrar en...