Utbildning

Kommunikation och konflikthantering 

Utbildningen Kommunikation och Konflikthantering syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom professionell konflikthantering.

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för konflikter och konflikthanteringsmetoder, samt kunna tillämpa dessa i det vardagliga arbetet. Deltagaren skall vidare efter avslutad kurs kunna reflektera och analysera konflikter som uppstår i arbetet. Utbildningen anpassas efter deltagarnas specifika arbetssituation och arbetsmiljö.

Innehåll

  • Grundläggande konflikthanteringskunskaper: Teori och praktik kopplade till grundläggande och väl beprövade konflikthanteringsteorier.
  • Kommunikation för att förebygga och hantera konflikter: Grundläggande kunskaper inom kommunikation med särskilt fokus på kommunikation i konflikter, innefattar såväl verbal som icke-verbal kommunikation.
  • Mental förberedelse: Introduktion till mental förberedelse på kort- och lång sikt samt efterarbete i samband med konflikter och krissituationer.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, genom en blandning av praktiska och teoretiska inslag, där målsättningen är att anpassa innehållet efter deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Andra har också läst

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget. – Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Janis Krabu, vd och...