Produkter och säkerhetstjänster

för ett tryggare samhälle

$

Säkerhetstjänster

$

Produkter

CRD Protection AB är ett svenskt bolag som varit verksamt i över 10 år. CRD Protection har specialiserat sig på unika säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster till företag, myndigheter och privatpersoner – både nationellt och internationellt.

Säkerhetstjänster

N

Utbildning

N

Utredning

N

Spaning

N

Personsäkerhet

N

Bakgrundskontroller & säkerhetsprövning

N

Krisberedskap och kontinuitetsplanering

N

Säkerhetsledning

N

Analys

N

Revision

Nyheter & Event

Unik ljudteknik kan varna vid framtida haverier

CRD Protection har under det senaste året, tillsammans med Statkraft och andra aktörer inom energibranschen, gjort lyckade tester av ett nytt larmsystem som kan varna allmänheten vid dammhaverier...

Nytt från våra leverantörer

Tillbehör skyddsglasögon - Galvion, CRD Protection

Letar ni efter en nordisk återförsäljare?

Intresserad av att blir återförsäljare åt CRD?

Kontakta oss

info@crdprotection.com

+46 90 777900