Säkerhetsprodukter för företag och myndigheter

I mer än 15 år har CRD Protection erbjudit effektiva och innovativa säkerhetsprodukter. Vi har egenutvecklade produkter och samarbeten med världsledande återförsäljare runt om i världen.
I mer än 15 år har CRD Protection erbjudit effektiva och innovativa säkerhetsprodukter till bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten och Kustbevakningen. Vi har egenutvecklade produkter och samarbeten med världsledande återförsäljare runt om i världen. Oavsett om du behöver hjälp att hantera folkmassor, utrustning för masskommunikation, brandskyddsutrustning eller marknadsledande skyddsglasögon – så har vi lösningarna.

Innovativa produkter i världsklass

 

Avspärrningsstaket/
kravallstaket

 

 
 

Mobila fordonsbarriärer

 
 

Ballistiska hjälmar

 

Masskommunikation/
högtalare

 

 

Skyddsglasögon

 

 

Batonger

 

 

Strömförsörjning

 

 

Brandsläckare

 

 

Träningsutrustning