Brandorsaksutredningar för bolag och organisationer

CRD Protections specialister har en gedigen kompetens inom utredningsverksamhet från både polisen och försäkringsbranschen, vilket bland annat inkluderar mer än tio års erfarenhet av brandorsaksutredningar inom det privata näringslivet.

Tre skäl att anlita CRD Protection vid utredning av bränder

En brand leder ofta till stora ekonomiska skador, otrygghet och upprörda känslor. Därför är det också viktigt att så snart som möjligt få en bild över händelseförloppet för att utröna hur branden kunde uppstå, var den startade och hur brandspridningen har skett.

CRD Protection har brandorsaksutredare som snabbt kan vara på plats för att genomföra en undersökning.

Vi utgår till stor del från NFC:s koncept vad gäller metodik för exempelvis undersökning av brandplats, grundläggande juridik vid bränder, brandorsaker och sakkunnigutlåtanden gällande spridningsrisk. Vi har också möjlighet att förmedla modellering och rekonstruktion av brandförlopp med hjälp av den senaste tekniken på området.

1.

Enkelt.

Tydlig process och direktaccess till kontaktperson på CRD.

2.

Professionellt.

Gedigen kompetens inom brandorsaksutredningar. Utbildning via Nationellt forensiskt centrum (NFC) och medlem i Nordic Association of Fire Investigators (NAFI).

3.

Nära

Kontor i Luleå, Umeå och Stockholm. Lättillgängliga och snabba.

Syftet med att undersöka brandorsak

Vi gör bland annat brandorsaksutredningar på uppdrag av försäkringsbolag vid oklara försäkringsfall. Eftersom dessa kan leda till regressärenden är det av stor vikt att genomföra undersökningen utifrån ett flertal frågeställningar, bland annat om man kan misstänka att branden har anlagts och hur detta har gått till.

I många fall kan det också kännas tryggt att veta att man har utrett om det kan finnas någon som kan hållas ansvarig för branden, eller om det rör sig om en ren olycka. I händelse av brottsmisstankar bör ärendet naturligtvis polisanmälas och utredas vidare av rättsvårdande myndigheter.

Vi har också erfarenheter av att undersöka hur räddningsinsatsen har genomförts, vilket i sin tur kan vara värdefullt för att dra slutsatser om vad som hade kunnat göras annorlunda och vilka sårbarheter och risker som finns utifrån era förutsättningar.

Samtidigt syftar dessa utredningar, precis som vid många andra utredningar, till att kunna dra korrekta analyser av händelsen och vidta åtgärder utifrån detta så att något liknande inte inträffar igen.

Rättssäker metodik som gör skillnad

All utredning ska klara en rättslig prövning i svensk domstol och vid eventuell rättegång har vi naturligtvis möjlighet att närvara.

Utredarnas gedigna rutin, både från olika myndigheter och privat sektor, innebär att de snabbt kan skapa sig en förståelse för olika branschers behov och kan ta sig an komplexa frågeställningar.

Utöver den tekniska undersökningen på brandplatsen genomförs ofta intervjuer med inblandade, informationsinhämtning från öppna källor och databaser, research på sociala medier och annan teknisk bevissäkring för att klarlägga bilden av händelsen. Detta överlämnas sedan i en tydlig skriftlig rapport och muntlig överlämning med analys och rekommendation om vidare åtgärder.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst