Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection.

– Samarbetet fungerar otroligt smidigt. Jag känner en stor trygghet i att anlita CRD med all den kompetens som finns i bolaget, säger Ulrica Boman, skadechef på Länsförsäkringar Norrbotten.

Försäkringsbolagen avböjer varje år att betala ut skadeersättning om cirka en halv miljard kronor efter genomförda utredningar, men mörkertalet är stort. Enligt den branschgemensamma organisationen Larmtjänst betalar försäkringsbolagen ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning och en grov uppskattning är att bedrägerier uppgår till minst 5 procent av detta.

Därför arbetar försäkringsbolagen metodiskt för att upptäcka och förebygga dessa brott. Ulrica Boman, skadechef på Länsförsäkringar Norrbotten, har lång erfarenhet i branschen och är själv involverad i många ärenden.

– Vi arbetar oerhört mycket med bemötandet till våra kunder. De ska känna att de har fått en tydlig förklaring om vi nekar ersättning, så att de inte lämnas med några funderingar efter ett beslut. Det faktum att vi har en lokal närvaro med professionella utredare underlättar verkligen det arbetet, säger hon.

Utmaningen är att Länsförsäkringar Norrbotten är verksamt på ett område som utgör 25 procent av Sveriges yta, vilket innebär långa resor och till viss del andra arbetssätt. För en tid sedan anlitades CRD Protection, som har lång erfarenhet av såväl försäkringsutredningar som brottsutredningar och journalistiska granskningar, för att bistå Länsförsäkringar Norrbotten vid oklara försäkringsfall.

– Vi har aldrig haft något ärende som har handlagts av CRD Protection och som har lett till att en kund har ringt mig och klagat över beslutet. Det ser jag som att utredaren både har gjort ett professionellt jobb och sedan tagit sig tid att förklara saken för kunden på ett vänligt och respektfullt sätt. Det är ett stort plus att ärenden hanteras på det sättet, säger Ulrica Boman.

Förutom att hon har ett personal- och budgetansvar så är hon också operativ i verksamheten och hanteringen av skador i större ärenden, vilket gör att hon har god insikt i hur utredningarna bedrivs.

Hon menar att specialisterna på CRD Protection, som arbetar från Länsförsäkringars kontor i Luleå nästan varje vecka, även har haft en utbildande och coachande roll utöver den utredande funktionen.

– Det har ökat engagemanget och kunskapen om de här frågorna internt och det har varit oerhört värdefullt.

Hon förklarar att det visserligen finns en resultatmässig vinst i att ha duktiga lokala utredare, eftersom det innebär att ersättningar inte betalas ut på felaktiga grunder, men att det även finns andra fördelar.

– Det blir också ringar på vattnet som gör att folk i vårt område drar öronen åt sig och inte vågar genomföra dessa bedrägerier i samma utsträckning som tidigare. Det har stor betydelse för vårt arbete med att förebygga bedrägerier på längre sikt.

Om du skulle recensera samarbetet med CRD Protection på en skala från 0-5, vad skulle du säga då?

– 5! Jag har ett mycket stort förtroende för utredningsverksamheten som vi bedriver med hjälp av CRD. Den här lösningen är helt perfekt för oss, säger Ulrica Boman.