Trafikverket ansvarar för att genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt, däribland Norrbotniabanan. CRD Protection har vunnit myndighetens upphandling avseende specialiststöd inom samhällssäkerhet till projekt Norrbotniabanan.

– Det huvudsakliga uppdraget är att tillse att projektet följer lagar och regler inom bland annat säkerhetsskydd samt samordna och utveckla det interna säkerhetsarbetet, säger Peter Nilsson, vd på CRD Protection.

Det är Oliver Türk, affärsområdeschef och säkerhetskonsult på CRD Protection som ska bemanna projektet. Türk har bred erfarenhet av säkerhetsarbete inom såväl privat som offentlig sektor och har hjälpt företag och myndigheter med deras säkerhet sedan han lämnande Polismyndigheten 2016.

– Det känns jättekul och spännande att gå in i en myndighet som Trafikverket och dess infrastrukturprojekt Norrbotniabanan. Det jag ska bidra med är bland annat att stödja och leda arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner, personsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet, säger Türk.

Upphandlingskraven på såväl leverantör som resurskonsult var omfattande. Resurskonsulten skulle bland annat besitta examen inom området, inneha minst tre års erfarenhet av samhällssäkerhet, samt erfarenhet av att stödja och vägleda verksamhet i tillämpning av arbetssätt och verktyg inom samhällssäkerhet, säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser.

Türk har en bakgrund som civilekonom, polis och säkerhetschef och har tjänstgjort internationellt vid Försvarsmakten. Han har tidigare arbetat som säkerhetskonsult på ett globalt konsultbolag där han arbetade med frågor rörande säkerhetsskydd, kontinuitetsplanering, kris- och riskhantering.

– Oliver är rätt person för uppdraget, då han besitter bred kompetens inom flera verksamhetsområden kopplade till säkerhet. Han har dessutom erfarenhet av att projektleda den här typen av uppdrag rörande samhällssäkerhet och arbeta med aktörer som bedriver säkerhetskänslig och samhällsviktig verksamhet.

Det känns extra roligt att vinna en upphandling som denna, där beställarens utvärderingsmodell viktat kvalitet före pris. Det är en tydlig kvalitetsstämpel för våra resurskonsulter och oss som leverantör, avslutar Peter Nilsson.

Uppdraget sträcker sig över tre år med start i augusti 2023.