70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen och arbetar med hjälp av CRD Protection för att öka tryggheten bland medarbetarna.

– På redaktioner i andra delar av landet har det förekommit bombhot och tegelstenar har kastats in genom fönstren. Till och med överfall har skett, men vi har generellt sett haft det väldigt lugnt hos oss och vi kommer att göra det vi kan för att det ska fortsätta vara så, säger Gunnar Falck, administrativ redaktionschef på VK Media.

Han har bland annat ett arbetsmiljöansvar för redaktionerna på Västerbottens-Kuriren och Folkbladet Västerbotten, som har gjort en rad uppmärksammade granskningar under de senaste åren. Detta uppskattas ofta av läsarna som förväntar sig att tidningarna ska fortsätta att granska makten och öka kunskapen i komplexa frågor, men publiceringarna kan även medföra en ökad risk för enskilda medarbetare.

En undersökning (länk: https://www.sjf.se/aktuellt/202104/ny-undersokning-om-hot-och-hat) som Svenska Journalistförbundet har genomfört bland medlemmarna under 2021 visar bland annat att 70 procent har utsatts för brottet förolämpning under de senaste tre åren. Motsvarande siffra gällande olaga hot är 23 procent. Samtidigt uppger drygt hälften av journalisterna att de upplever att rättsväsendet har en ganska dålig eller mycket dålig förmåga att tillvarata deras intressen som brottsoffer.

– Vi har aldrig drabbats av något bombhot eller så, men det har förekommit en rad incidenter under de senaste åren som vi har behövt hantera. Samarbetet med CRD Protection innebär en stor trygghet i det arbetet, förklarar Gunnar Falck.

Vilka konkreta resultat har det lett fram till?

– Generellt sett har reportrarna en betydligt bättre säkerhetsmedvetenhet, exempelvis om de ska träffa människor som innebär en potentiell risk. Det kan också handla om tillfällen när de hamnar i en trängd situation, ska bevaka en stor rättegång eller någon annan händelse där många människor samlas. När vi har rätt kunskap och verktyg, i kombination med en samarbetspartner som kan stötta oss när det behövs, så underlättar det vardagen oerhört mycket.

CRD Protection har bland annat hjälpt VK Media med det systematiska säkerhetsarbetet och i personsäkerhetsfrågor genom riskbedömningar, personskydd och andra konkreta åtgärder.

– Det är en stor trygghet för våra medarbetare att vi kan få hjälp vid alla tänkbara farliga situationer, och inte minst att vi kan arbeta betydligt mer proaktivt och ha en beredskap som gör att vi kan minimera riskerna, säger Gunnar Falck och fortsätter:

– Vi har haft incidenter där CRD har varit på plats inom tio minuter för att göra en bedömning och komma med förslag på åtgärder. Som chef är det inte ovanligt att man ställs inför situationer som man aldrig har ställts inför förut, men den expertis de har gör att vi är i trygga händer och alltid vet vilka vi ska kontakta i de här frågorna.

Hur skulle du vilja sammanfatta samarbetet med CRD Protection?

– Det har fungerat jättebra. Tillsammans med CRD kan vi hantera de här frågorna och låter oss inte skrämmas till tystnad. Det är en del i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som gör så mycket vi bara kan för att alla medarbetare ska kunna vara trygga och säkra på jobbet, säger Gunnar Falck.