Måste ni överhuvudtaget ha en visselblåsarfunktion? Är ni fler än 50 anställda är svaret enkelt. Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen och måste införa en särskild rapporteringskanal för att hantera den typen av ärenden – men lagstiftningen är bara ett av många argument till varför ni bör införskaffa en visselblåsarfunktion. Här är några av de viktigaste fördelarna.