Säkerhetsledning – grunden för en säker verksamhet

CRD Protection kan snabbt och effektivt bistå med extern kompetens för snabb och professionell hjälp i säkerhetsfrågor.

Säkerhet är en affärskritisk del av verksamheten som minskar riskerna för personal, ekonomi, varumärke och andra skyddsvärda tillgångar, men det är det fortfarande många företag som saknar en intern säkerhetsavdelning, säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller någon liknande funktion med säkerhetsansvar.

Det kan exempelvis handla om att det har uppstått nya utmaningar i branschen som snabbt behöver hanteras, att det är en mindre verksamhet som inte har råd med en heltidsanställd säkerhetschef, eller att ni har behov av åtgärder inom områden som ni inte behärskar fullt ut.
Oavsett anledning så kan CRD Protection erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar anpassade efter ert unika behov och de krav som ställs på er verksamhet. Med vårt konsultteam, bestående av seniora säkerhetsspecialister, kan vi ta ett helhetsgrepp för ert strategiska och operativa säkerhetsarbete.

Som säkerhetspartner kan vi utforma både helhetslösningar och riktade insatser anpassade för er organisations behov. Vi har även möjlighet att erbjuda säkerhetschefskompetens på konsultbasis eller som en tillfällig interimslösning.

Exempel på tjänster inom säkerhetsledning

Uthyrning av säkerhetschef

Kan arbeta på plats på konsultbasis eller som interimslösning under en övergångsperiod.

Säkerhetsrådgivning

Tillgång till säkerhetsspecialist vid säkerhetsrelaterade frågor i verksamheten.

Säkerhetsgenomgång

Även kallat revision, vilket syftar på att utvärdera vilka risker ni har i verksamheten, vilka konsekvenser de kan leda till och att rekommendera åtgärder utifrån detta.

Administrativ säkerhet

Stöd i arbetet med att utforma interna styrdokument för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas.

Personsäkerhet

Underrättelseinhämtning, riskbedömning och åtgärdsrekommendationer i förebyggande syfte vid ökad hotbild mot en medarbetare.

Säkerhetsskydd

Omfattas ni av säkerhetsskyddslagen och vad innebär det i så fall?

Andra har också läst