Säkerhetsföretaget CRD Protection har vunnit Kronofogdens upphandling om samtalsteknik. Bland annat ska myndigheten utbildas inom hot- och våldsproblematik, självmordshot, kroppsspråk och konflikthantering. 

Incidenter mot personal på en myndighet som Kronofogden sker oftare och är grövre och mer allvarliga i dag. Vi är glada över att förtroendet att utbilda i de här viktiga frågorna – att få trygga personalen och förebygga hot, säger Peter Nilsson, VD på CRD Protection. 

Kronofogden ökade antalet anmälda incidenter med 25 procent i fjol, från 344 fall 2020 till 431 fall 2021. Framför allt fick myndighetens personal ta emot flera hot om självmord. Enligt myndigheten kan en förklaring vara att pandemin har påverkat människors privatekonomi och mående negativt. Generellt brukar också Kronofogdens personal vara mer utsatt i tider av lågkonjunktur. 

Det finns en stor okunskap kring orsakerna till hot och våld på arbetsplatsen och framförallt hur man jobbar förebyggande. Vi ligger i framkant på säkerhetsutbildningar, säger Peter Nilsson.

Uppdraget omfattar att tillhandahålla intern grundutbildning i samtalsteknik för Kronofogdenskronoinspektörsaspiranter och kronofogdeaspiranter. Metodiken ska till exempel kunna användas vid utredande samtal. Bland annat ska CRD föreläsa om kroppsspråk, konflikthantering, stress, personlighetstyper, självmordshot och hur man identifierar lögner.

Vi utgår alltid från deltagarnas specifika yrkessituation och använder oss av vetenskapligt grundade och praktiskt beprövade teorier för att öka kompetensen. Vi är väldigt glada över förtroendet att få jobba med Kronofogden, säger Peter Nilsson.

Att utbilda inom säkerhet blir allt viktigare och våra medarbetare arbetar varje dag för att skapa större trygghet för fler, säger Peter Nilsson.