Helhetslösningar för tryggare rekryteringar

Det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att anställa nya talanger på ett tryggt, säkert och fördomsfritt sätt – utan att någonsin kompromissa med kvaliteteten. CRD Protection erbjuder en paketlösning för verksamheter som på löpande basis genomför rekryteringar.

Eftersom vi vet att rekryteringar ofta involverar många personer, tar lång tid och är kostsamma så har vi utvecklat processer för att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för er som kunder.

CRD Protection har ambitionen att leverera Sveriges mest kvalitativa bakgrundskontroller, där vi tar stor hänsyn till balansen mellan den personliga integriteten, snabb handläggning och kvalitetssäkrade leveranser. Därför krävs alltid ett medgivande från kandidaten och våra specialister har en unik kompetens- och erfarenhetsbredd inom det här området. Vi har bland annat samlat tidigare poliser, analytiker, jurister, försäkringsutredare och granskande journalister, som med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt är vana att ta sig an komplexa ärenden på daglig basis.

Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervju

Rekryterare är ofta i behov av relaterade tjänster som stärker värdet ytterligare. Vi skräddarsyr lösningar efter era behov.

Extratjänster som skapar mervärde

Det kan exempelvis handla om att sätta upp en omvärldsbevakning för att utifrån ett säkerhetsperspektiv bevaka exponeringen av utvald person eller organisation i nyhetsmedier, bloggar och sociala medier.

Många företag omfattas också av säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på säkerhetsprövningar vid rekryteringar. För en rättssäker och effektiv hantering bör en fördjupad kontroll göras vid samtliga rekryteringar av högre befattningar inom säkerhetskänsliga verksamheter, följt av en säkerhetsprövningsintervju som bland annat berör bisysslor, kontakter, intressekonflikter, utlandsresor och utlandstjänstgöring.

Allt detta kan vi erbjuda, antingen var för sig eller i en helhetslösning.

Vad kostar det att inte göra bakgrundskontroller?

13 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Future Foundation är det så mycket felrekryteringarna kostar i Sverige varje år, och en enskild felrekrytering beräknas till mellan 300 000 och 700 000 kronor. Till detta kommer all tid som alla inblandade har lagt ned i onödan, och om personen inte har de kvaliteteter ni önskar finns en stor risk att både leveranser och kundrelationer drabbas. Vi har också många exempel på att klassiska belastningsregisterutdrag från polisen är långt ifrån tillräckliga.

Bakgrundskontroller har därför blivit en allt vanligare, och viktigare, del i rekryteringsprocessen.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst