Brandsläckare för alla typer av bränder

Släckmedlet Firexo har utvecklats för att kunna användas på alla typer av bränder, som massiva material, brandfarlig vätska, gas, el, metall och olja. Den patenterade vätskan tar bort syre och värme från elden och minskar tiden för själva släckarbetet med små volymer av släckmedel.

Normalt kräver olika typer av bränder olika släckmedel och felaktig användning kan få oönskade konsekvenser. Det nya släckmedlet som Firexo har utvecklat kan användas på alla typer av bränder, som massiva material, brandfarlig vätska, gas, el, metall och olja. Firexos patenterade brandsläckmedel är det första i världen som fungerar på alla brandklasser vilket gör produkterna unika, då det inte finns liknande produkter på marknaden. CRD är återförsäljare åt Firexo.

Brandsläckare för alla typer av bränder från Firexo

Brandsläckare

För produktblad och mer information