Masskommunikation
/högtalare

Masskommunikation via högtalare och digitala plattformar

CRD Protection AB är exklusiv distributör för Genasys (NASDAQ: GNSS) i Sverige, Norge och Danmark sedan 8 år.

Genasys (f.d LRAD) är ett amerikanskt bolag som är marknadsledande sedan mer än 20 år inom masskommunikation via ljud och olika digitala plattformar. Idag används Genasys produkter i över 100 länder och skyddar mer än 70 miljoner människor.

Genasys nyckel till framgång är den tekniska kunskapen och kvalitén som samtliga högtalare och digitala plattformar besitter och kan därmed erbjuda marknadsledande lösningar för alla typer av myndigheter och bolag.

CRD Protection AB har levererat till flera olika branscher och myndigheter i Norden och har bland annat haft ramavtal med svenska polisen och danska försvaret.

Genasys LRAD

Genasys Protect

Genasys Protect ACOUSTICS

genasys protect EVAC

Genasys Protect EVAC

Genasys Protect Alert

Genasys Protect ALERT

Genasys Protect CONNECT

Genasys Protect CONNECT

Genasys

För produktblad och mer information