Heltäckande visselblåsartjänst

CRD:s heltäckande visselblåsartjänst innefattar alla delar – från anmälan till mottagningsfunktion och utredning.
Anpassad efter GDPR och nya visselblåsarlagen.

Tanken med den heltäckande visselblåsartjänsten är att det ska vara enkelt att ha en visselblåsartjänst – utan att någonsin kompromissa med kvaliteten.

Ju tidigare ni kan fånga upp och agera på signaler om interna oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke.

Aktuellt

 

Arbetsmiljöverket väljer CRD som leverantör för intern visselblåsartjänst

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för visselblåsarlagen och har upphandlat ”tjänst för intern visselblåsarfunktion” – en upphandling som vanns av CRD Protection.

– Vi är verkligen glada för det här. Det visar att vår tjänst uppfyller tillsynsmyndighetens krav på visselblåsarfunktionen vi utvecklat. Upphandlingen har varit ett lagarbete och nu är vi tacksamma att den här prestigeaffären hamnade hos oss, säger Janis Krabu.

CRD har utöver avtalet med Arbetsmiljöverket vunnit ett antal andra upphandlingar för tjänsten – däribland kommuner, kommunala bolag, privata bolag och koncerner runt om i Sverige.

Internutredningar med rättssäker metodik

CRD Protection, erbjuder utredare med erfarenhet av utrednings- och analysarbete vid ledande befattningar på grova brottsrotlar, polisens teknikspaningsgrupper och inom försäkringsutredning och kriminalteknik, med vana av metodiskt arbete och författande av inlagor avsedda att hålla hela vägen i rättssystemet. Till detta kommer utredare med särskild utbildning inom juridik, kriminalteknik och dataanalys.

Även om bara en bråkdel av utredningsförmågorna i normalfallet utnyttjas inom ramen för en visselblåsarutredning är syftet med utredningsfunktionen att besitta såväl den bredd som den spetskompetens som behövs för att aktivt, och från start till mål, ikläda sig ett helhetsansvar för utredningen, oavsett vad det visar sig gälla.  

Efter överenskommelse ansvarar och bedriver CRD självständigt utredningen i sin helhet och levererar, om så önskas, kvalitetsgranskade promemorior, som kan ligga till grund för arbetsrättsliga åtgärder, rättsliga förfaranden eller fortsatt intern handläggning.  

CRD kan även bistå med rekommendationer och kontinuerligt, metodologiskt stöd för det fall uppdragsgivaren, helt eller delvis, i egen regi önskar bedriva utredningen.

I ett senare skede av utredningen, när omständigheterna klarnat, erbjuder uppdragstagaren att med hjälp av sina utbildade risk-, kris- och konflikthanterare upprätta en handlingsplan med rekommendationer och råd om hur uppdragsgivaren på bästa sätt kan förhålla sig till vad som framkommit i utredningen. I detta skede erbjuder uppdragstagaren att, vid behov, närvara fysiskt på arbetsplatsen och bidra med samtal och medling, såväl i grupp som individuellt.

Läs även: Nya visselblåsarlagen – CRD:s visselblåsarteam reder ut vad som gäller

Exempel på utredningsförmågor

 • Ekonomiska utredningar och bedrägeriutredningar
 • Samtal och intervjuer under ledning av utbildade samtals- och förhörsledare
 • Kriminaltekniska utredningar (brand, inbrott och olycksrekonstruktioner, för övriga områden används NFC)
 • Geografiska analyser: GPS-data, rörelsemönster, interaktiva kartor och geospatiala datavisualiseringar
 • Spårning av personer och fordon
 • Fysisk och digital spaning
 • Export och analys av digitala spår i datorer, telefoner och annan teknisk utrustning
 • Omvärldsbevakning och inhämtning och analys av data från internet, sociala medier och dolda plattformar
 • Analys av loggar från larmsystem och över in- och utpassering
 • Grundläggande ljudanalys
 • Språkanalys (för handstilsanalys används extern utförare)
 • Bakgrundskontroller av personer och företag
 • Biträde/vittnesmål i rättegång.

Tre skäl att välja CRD:s visselblåsarfunktion

1.

Högsta kvalitet.

CRD:s visselblåsarteam består av seniora specialister och tidigare poliser, beteendevetare, analytiker, försäkringsutredare, riskhanterare och jurister, vilket borgar för en effektiv och objektiv process.

2.

Heltäckande lösning.

Specialanpassade funktioner för att rapportera, ta emot och utreda visselblåsarärenden – och allt stöd som krävs för implementeringen. 

3.

Smart teknik.

Hög säkerhet, snabba leveranser i säker kundportal och helt anonym kommunikation mellan utredare och visselblåsare. Allt anpassat efter GDPR och visselblåsarlagen.

Uppfyller din verksamhet kraven i nya visselblåsarlagen?

Den nya lagen infördes den 17 december 2021 och innebär bland annat:

 • att verksamheter med fler än 50 anställda (även privat sektor) blir skyldiga att införa ett visselblåsarsystem.
 • att inte bara anställda berörs, utan även praktikanter, volontärer och andra som på olika sätt är verksamma i bolaget.
 • att det finns tydliga krav på processen, exempelvis vad gäller tidsfrister om återkoppling och gallring av ärenden.
 • att det ska införas särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden och att inkomna ärenden endast får hanteras av särskilt utsedd person eller grupp med relevant kompetens. Det betyder att organisationer som redan har en visselblåsarfunktion måste säkerställa att det införs en tydlig och säker ordning för att kunna larma om missförhållanden. 
Visselblåsartjänst - tabell - priser

Så fungerar visselblåsarprocessen

1

Anmälan från visselblåsare

Sker genom ett säkert formulär som kan nås från alla enheter. Samtidigt informeras anmälaren om hur denne kan kommunicera anonymt med CRD:s utredningsfunktion i den fortsatta processen. Anmälan kan även göras via telefon och fysiskt möte.

2

Bedömning

CRD:s mottagningsfunktion får en notis i systemet om att det har inkommit ett nytt ärende. En initial bedömning görs.

3

Handlingsplan

En utsedd styrgrupp hos er, ofta kallad visselblåsargrupp, informeras muntligen om det inkomna ärendet och möjligheterna att utreda detta utifrån uppskattad tidsåtgång, åtgärder och scenarier.

4

Återkoppling

CRD:s utredningsfunktion återkopplar till visselblåsaren om status i ärendet, exempelvis om utredning inleds eller ej.

5

Utredning

Fortsatt anonym dialog mellan utredare och visselblåsare, samtidigt som ytterligare information inhämtas via exempelvis intervjuer, IT-forensik och intern dokumentation.

6

Kvalitetssäkring

En specialist på CRD granskar sammanställningen och slutsatserna.

7

Rapport

Utredningen redovisas skriftligen i en kundportal, som kräver inloggning med Bank-ID. Därefter följer en muntlig rapport för den interna arbetsgruppen, som fattar beslut om fortsatt hantering. Det kan exempelvis handla om kompletterande utredning, arbetsrättsliga åtgärder eller att ärendet avslutas.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget. – Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Janis Krabu, vd och...

Ny lag: Så förbereder du dig för visselblåsare

Ny lag: Så förbereder du dig för visselblåsare

Den 17 juli börjar den nya visselblåsarlagen att gälla – en lag där fler än tidigare omfattas av skyddet. – Till att börja med borde det ligga i allas intresse att snabbt upptäcka och åtgärda oegentligheter på arbetsplatsen. Men det finns även andra värden – förutom...

Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

CRD:s specialister har samlat sina bästa råd i en fullmatad guide om vad ni bör tänka på när ni inför en visselblåsarfunktion som både ska vara effektiv, användarvänlig och anpassad efter den nya lagstiftningen. Fyll i formuläret nedan för att ta del av guiden! Guiden...