CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget.
– Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Peter Nilsson, vd på CRD Protection.

I slutet av 2021 infördes en ny lag som gör att verksamheter med fler än 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem. Lagen ger ett förstärkt skydd för visselblåsare och skyddar inte bara anställda, utan även praktikanter, volontärer och andra som på olika sätt är verksamma i bolaget.

– Enligt lagen ska företagen ha ett systematiskt sätt att motta, hantera och följa upp visselblåsningar. Vi erbjuder en helhetslösning som ger hög säkerhet, snabba leveranser i en säker kundportal ­– och en helt anonym kommunikation mellan utredare och visselblåsare, säger Peter Angerbjörn, jurist och analytiker på CRD Protection.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för visselblåsarlagen och har nyligen upphandlat ”tjänst för intern visselblåsarfunktion” – en upphandling som vanns av CRD Protection.

– Vi är verkligen glada för det här. Det visar att vår tjänst uppfyller tillsynsmyndighetens krav på visselblåsarfunktionen vi utvecklat. Upphandlingen har varit ett lagarbete och nu är vi tacksamma att den här prestigeaffären hamnade hos oss i Umeå, säger Peter Nilsson.

CRD har utöver avtalet med Arbetsmiljöverket vunnit ett flertal andra upphandlingar för tjänsten – däribland kommuner, kommunala bolag, privata bolag och koncerner runt om i Sverige.

Även om lagen infördes i slutet av 2021 har företagen tid på sig att införa sina visselblåsarsystem, men tidsfristerna skiljer sig åt, beroende på sektor och verksamhetens storlek. De organisationer som är först ut har på sig till den 17 juli att införa systemen – det är privata verksamheter med 250 anställda eller fler samt offentliga verksamheter med 50 anställda eller fler.

– Tiden går fort och snart ska visselblåsarsystemen finnas på plats. Det är viktigt att se över sina funktioner så att allt fungerar senast den 17 juli, säger Nilsson

En vanlig anledning till att företag implementerar visselblåsartjänster är ett stärkt arbetsgivarvarumärke och minskade varumärkesrisker. Ett företag som är transparent och öppnar upp för intern visselblåsning ses också som en trovärdig och attraktiv arbetsgivare

En sak jag särskilt vill lyfta fram är att de företag som omfattas av lagstiftningen ska säkerställa att de som utsetts att hantera rapporteringen måste vara självständiga och oberoende för att följa den nya lagen, säger Peter Angerbjörn.

Han tillägger:
– Det kan vara krångligt att hålla reda på alla detaljer kring lagen, därför är det smart att köpa in ett heltäckande system. Det ska vara enkelt och smidigt att följa lagen.

FAKTA VISSELBLÅSARLAGEN

För privata verksamheter med 250 eller fler anställda samt offentliga verksamheter med 50 eller fler anställda gäller kravet på visselblåsarsystem från och med den 17 juli 2022.

För privata verksamheter med 50–249 anställda gäller kravet på visselblåsarsystem från och med den 17 december 2023.

Även för mindre verksamheter kan det finns stora fördelar med att på frivillig basis införa ett visselblåsarsystem.

Visselblåsning ska vara lättillgängligt för den som vill rapportera samt kunna ske skriftligen och muntligen. Skriftliga och muntliga rapporter ska dokumenteras och hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter. Tystnadsplikt ska gälla avseende uppgifter som kan röja visselblåsarens eller andra inblandades identitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Angerbjörn
jurist och analytiker, CRD Protection
070-695 30 70
peter.angerbjorn@crdprotection.com