Helhetslösningar för
tryggare energibolag

CRD Protection erbjuder företag i energibranschen en helhetslösning som skapar säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare.

Energibranschen präglas av omfattande efterlevnadskrav, samtidigt som det kan vara svårt att överblicka och hinna med allt som behöver hanteras i den dagliga verksamheten. För att underlätta arbetet och täppa till säkerhetsluckorna kan CRD Protection erbjuda företag i energibranschen en helhetslösning som skapar säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare.

Våra mest efterfrågade tjänster inom energibranschen

Nedan har vi listat några av de mest efterfrågade tjänsterna inom energibranschen. Dessa kan antingen erbjudas separat eller som helhetslösning.

1. Säkerhetsgenomgång

Övergripande granskning och förslag på åtgärdsplan med syfte att prioritera rätt saker i rätt tid.

2. Säkerhetsskyddsanalys

Under 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft som innebär att myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att utreda behovet av säkerhetsskydd och att dokumentera detta i en analys, som i sin tur ska utmynna i en handlingsplan. CRD hjälper till med alla dessa delar.

3. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningsintervjuer

I de fall som energibolag omfattas av säkerhetsskyddslagen så ställer det också krav på säkerhetsprövningar vid rekryteringar. För en effektiv hantering bör en fördjupad bakgrundskontroll göras vid samtliga rekryteringar av högre befattningar, följt av en säkerhetsprövningsintervju.

4. Säkerhetsledning

Direktnummer till säkerhetschef eller motsvarande för rådgivning och åtgärder med ett förutbestämt antal timmar som kan avropas varje månad. Möjlighet till interimslösningar på arbetsplatsen vid behov.

5. Visselblåsartjänst

Ju tidigare företaget kan fånga upp och agera på signaler om oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att skada företagets ekonomi och varumärke. Den 17 december 2021 infördes en ny lag som gör att företag med fler än 50 anställda måste ha ett system för detta.

5. Omvärldsbevakning

Detta blir allt vanligare för att snabbt få information om avvikelser som kan drabba företagets medarbetare, varumärke eller andra skyddsvärda tillgångar, så att ni kan ligga steget före och vidta åtgärder. Vi genomför bevakning genom effektiva metoder och specialanpassade verktyg – och rapporterar omedelbart vid avvikelser.

6. Medarbetarundersökningar

För att skapa en tryggare vardag för medarbetarna behöver vi kontinuerligt mäta vilka områden som företaget behöver prioritera. Därför gör vi regelbundna undersökningar av arbetsmiljön som kopplas till trygghets- och säkerhetsfrågor.

Extratjänster för energibolag

Extratjänster för energibolag

Ni får ett bra grundskydd med ovanstående tjänster, men ibland uppstår situationer som kräver ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis handla om:

  • Bakgrundskontroller vid affärssamarbeten.
  • Utredningar av olyckor, brandorsaker, intressekonflikter eller extern/intern brottslighet.
  • Utbildningar inom konflikthantering, medieträning och kriskommunikation.
  • Cybersäkerhet
  • Brandskydd, kameraövervakning, masskommunikationsutrustning och övrig fysisk säkerhet.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst