Det satsas miljardbelopp på industri- och infrastrukturprojekt i Norrland, vilket till stora delar är positivt. Men det finns baksidor.

– Det är ingen hemlighet att stora etableringar ofta drar till sig kriminella element. Här vill vi kliva in och hjälpa företagen och kommunerna, säger Peter Nilsson, vd på CRD Protection. Nu öppnar bolaget ett kontor i Luleå för att möta behoven.

Norrlandskusten är Sveriges främsta tillväxtområde utanför storstadsområdena och här ska mer än 300 miljarder investeras de kommande 20 åren. Satsningarna skapar arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter, men i projektens spår följer även baksidor, såsom arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet, vilket redan börjat visa sig.

– Tyvärr ser det ut så här i dag. Med tanke på de gigantiska satsningar som görs i Norrland kommer brotten att fortsätta öka. Nu öppnar vi ett kontor i Luleå och anställer tre personer, för att möta efterfrågan av brottsbekämpande och brottsförebyggande åtgärder, säger Peter Nilsson.

Topprekryteringar
Nya på företaget är de seniora utredarna Mats Ågren, Gunnar Zingmark och Stefan Andersson.

Mats Ågren är f.d. polis och har under de senaste åren arbetat som operativ analytiker på grova brott på Polismyndigheten i Norrbotten, där han varit sysselsatt med tyngre brottsutredningar och gjort sig känd som en nyckelperson i många stora komplexa mordutredningar i Norrbotten de senaste decennierna, men även som stöd för övriga polisregioner.

– Det känns otroligt spännande och inspirerande att få chansen att hjälpa företag och myndigheter att skapa en tryggare vardag. Att jag dessutom får göra det tillsammans med så kompetenta kollegor, korta beslutsvägar och en omfattande verktygslåda är en riktig bonus, säger Mats Ågren.

Stefan Andersson och Gunnar Zingmark är två utredningsveteraner, vars samlade erfarenhet från såväl grov brottslighet som försäkringsutredningar börjar närma sig en mansålder. Vid sidan av att vara obotligt nyfikna har de också gjort sig kända för sin skarpsinniga, orädda och systematiska utredningsmetodik.

– Det är tre riktiga topprekryteringar! Samtliga besitter lång erfarenhet från polisiärt arbete och värdefull kunskap, framför allt inom analys, utredning, samtalsmetodik och intervjuförfaranden. Rekryteringarna har varit avgörande för att vi ska kunna ta oss an större uppdrag och möta de behov som finns, säger Peter Nilsson.

CRD Protection är ett svenskt säkerhetsbolag, grundat 2008, med kontor i Luleå, Umeå och Stockholm. De tillhandahåller såväl produkter som tjänster inom säkerhet och utredning. Till kunderna hör Arbetsmiljöverket, Sveaskog, Trafikverket, Försvarsmakten och Polismyndigheten, samt ett stort antal kommuner och försäkringsbolag. Nyligen vann företaget bland annat Skellefteå Krafts upphandling om utförande av säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller.

Stor efterfrågan på bakgrundskontroller
Det område som ökar i störst utsträckning för bolaget är så kallade bakgrundskontroller. En bakgrundskontroll ska ge svar på frågan om det finns identifierbara riskfaktorer hos en person, som bör följas upp före rekrytering kan bli aktuellt. Kontrollpunkterna i kontroller bör anpassas efter organisationens särdrag och tjänstens befattning. Övergripande information som framkommer i alla CRD:s kontroller är: bekräftelse av identitet, personuppgifter, ekonomi och rättslig historik.

– Bakgrundskontroller handlar i grunden om riskminimering och är att likna vid en hemförsäkring: för en i sammanhanget blygsam investering minimerar du risken att situationen på arbetsplatsen från en dag till en annan blir väldigt komplicerad och i värsta fall ohanterlig. Ju större kunskap, desto bättre beslut, förklarar Nilsson.

Grovt kriminella som jobbar med barn
NSD och Kuriren har tidigare skrivit om grovt kriminella som arbetar med barn i skolan och att bakgrundskontroller inte genomförts. Göteborgs-Posten rapporterade nyligen om en terrordömd som fick jobb som lärarvikarie på ett fritidshem i Göteborg.

– Det är förödande att detta område är så eftersatt och att samhället utsätter barn för såväl onödiga som oförlåtliga risker, säger Nilsson.

Dagens registerutdrag otillräckliga
Incidenterna med tungt kriminella som tillåts arbeta inom kommunal barn- och ungdomsverksamhet blottlägger bristerna i reglerna kring utdrag ur belastningsregistret.

Ett registerutdrag för att få arbeta med barn omfattar, utöver sexualbrotten i 6 kap brottsbalken (såsom våldtäkt, sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande), endast mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Alla andra brott maskas automatiskt.

Än mer bekymmersamt är att lagstiftaren valt att undanta inte bara förberedelse och stämpling till nyss nämnda brott, utan också medverkan och försök.

Vi står alltså inför en situation där någon som exempelvis är dömd för misshandel mot barn, mordbrand, medhjälp till barnpornografibrott och försök till våldtäkt mot barn, kan presentera ett blankt registerutdrag för skolan, som står ovetande, trots att man följt reglerna till punkt och pricka.

– På frågan hur vi skyddar barnen i allt detta, i avvaktan på en ny lagstiftning, är svaret just nu: bakgrundskontroller, konstaterar Nilsson krasst.

 Ny lag för kommuner
En ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft 1 juli 2023. Lagen syftar till att säkerställa att kommuner beslutar om en plan för vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga brott. Åtgärdsplanen ska vara på plats innan den 1 juli 2024.

– Tyvärr finns det många exempel på brottslingar som arbetar inom kommuner. Den vanligaste förklaringen är att rekryterande chefer inte gjort tillräckligt noggranna kontroller på de som ska anställas. Det kostar skattebetalarna miljoner och skapar otrygghet för samhället.

I tider av stor rörlighet, såväl geografiskt som på arbetsmarknaden, har ett behov uppkommit även för kommuner att ”försäkra upp” sina rekryteringar. Ett enkelt och effektivt sätt är att genomföra bakgrundskontroller på samtliga nyanställda och befintlig personal inom kommunerna, menar Peter Nilsson.

Nya rutiner har redan stoppat kriminella
Det finns kommuner som ligger i framkant. Södertälje kommun har gått i bräschen i frågan om bakgrundskontroller av kommunens anställda och nyanställningar, ett arbete som pågått under drygt ett år. Enligt kommunen har flera personer fångats upp av systemet och har förhindrats skada verksamheten.

– Om man i ett tidigt skede inför system för bättre kontroll över anställda och anställningsprocesserna blir det betydligt mindre kostsamt, än när det är för sent, avslutar Nilsson

Läs mer här: pt.se, nsd.se, kuriren.se, aktuellsäkerhet.se