Explosive Ordnance Disposal – EOD

Detekteringsmetoderna hergex® 1000 och hergex® 2000 öppnar upp för nya dimensioner inom detektion. En enkel teststicka räcker för att snabbt och tillförlitligt upptäcka farliga högenergiämnen.

Detekteringsmetoderna hergex® 1000 och hergex® 2000 öppnar upp för nya dimensioner inom detektion. En enkel teststicka räcker för att snabbt och tillförlitligt upptäcka farliga högenergiämnen. När det gäller det mest använda och mycket känsliga hemgjorda sprängämnet, TATP, behöver du inte ens röra ämnet. CRD protection är återförsäljare åt det tyska företaget Bonowi.

EOD - Herges hergex 1000 & 2000

Explosive Ordnance Disposal – EOD

För produktblad och mer information