Helhetslösningar för
tryggare industrier

Industrisektorn i Sverige omfattas av rigorösa säkerhetskrav och bestämmelser, samtidigt som det kan vara svårt att överblicka det faktiska behovet och vilka åtgärder som behöver hanteras på löpande basis. För att underlätta arbetet och täppa till säkerhetsluckorna kan CRD Protection erbjuda svenska industriföretag en helhetslösning till en fast månadskostnad – enkelt och tryggt.

Tre fördelar med CRD:s helhetslösning

1.

Tydligt.

Grundskydd av hög kvalitet till fast månadskostnad.

2.

Enkelt.

Direktaccess till kontaktperson på CRD och förtur vid hantering av nya ärenden.

3.

Kostnadseffektivt.

Helhetslösningar som alltid inkluderar säkerhetsgenomgång, säkerhetsledning och omvärldsbevakning med möjlighet till anpassade extratjänster.

De mest efterfrågade tjänsterna inom industrisektorn

Nedan har vi listat några av de mest efterfrågade tjänsterna inom industrisektorn. Dessa kan antingen erbjudas separat eller i en kostnadseffektiv helhetslösning.

1. Säkerhetsgenomgång

Övergripande granskning och förslag på åtgärdsplan. Allt för att prioritera rätt saker i rätt tid för att minimera riskerna i möjligaste mån.

2. Säkerhetsledning

Direktaccess till specialist (säkerhetschef eller motsvarande) för rådgivning och åtgärder med ett förutbestämt antal timmar som kan avropas varje månad. Möjlighet till interimslösningar på arbetsplatsen vid behov.

3. Visselblåsartjänst

Ju tidigare företaget kan fånga upp och agera på signaler om oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke. Den 17 december 2021 infördes också en ny lag som gör att företag med fler än 50 anställda måste ha ett system för detta. Vi har allt som krävs för att komma i gång.

4. Omvärldsbevakning

Detta blir allt vanligare för att snabbt få information om händelser eller skeenden som kan skada företagets skyddsvärda tillgångar, så att man kan ligga steget före och vidta åtgärder. Vi genomför löpande bevakning av rättsliga ärenden, myndighetshandlingar, nyhetsmedier, sociala medier och internetforum genom effektiva metoder och marknadens bästa verktyg. Företaget kan med fördel bevaka både det egna varumärket och de viktigaste leverantörerna.

5. Trygghetsundersökning

För att skapa en tryggare vardag för medarbetarna behöver vi kontinuerligt mäta vilka områden som företaget behöver prioritera. Därför erbjuder vi regelbundna undersökningar av arbetsmiljön kopplad till trygghets- och säkerhetsfrågor.

CRD Protection har allt som behövs för att komma i gång och självfallet kan vi alltid anpassa lösningen utifrån era specifika behov.

Extratjänster till reducerat pris

Ni får ett bra grundskydd med ovanstående tjänster, men ibland uppstår situationer som kräver ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis handla om:

  • Bakgrundskontroller vid rekryteringar.
  • Bakgrundskontroller vid affärssamarbeten.
  • Kontinuitetsplanering för att öka beredskapen och minska riskerna med anledning av avbrott efter oönskade händelser.
  • Krishantering. Analys av krisledningsförmåga, planer och övningar om det värsta skulle inträffa.
  • Utredningar av intressekonflikter, extern/intern brottslighet, brandorsaker eller olyckor.
  • Utbildningar inom exempelvis krisledning och säkerhetsskydd.

Intresserad av en helhetslösning?

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...