Krisberedskap och kontinuitetsplanering

Behöver ni utveckla er krishanteringsförmåga och skapa en redundant verksamhet som kan hantera oönskade händelser innan de utvecklas till en belastning? CRD Protection hjälper både företag, organisationer och myndigheter att upprätthålla kritiska funktioner, både vid höjd beredskap och allvarliga incidenter.
Även om pandemier, naturkatastrofer och terroristangrepp tillhör katastrofer som skapar de största rubrikerna, så orsakas de flesta kriser i ett företag av händelser som aldrig får några stora nyhetsrubriker.

Det som är affärskritiskt är nämligen alla processer som är viktiga för att en verksamhet ska nå sina affärsmål, vilket kan beröra alltifrån system och utrustning till personal och leverantörer. När något av detta fallerar riskerar både ekonomi, personal och varumärke att drabbas.
CRD Protection kan hjälpa er att skapa en redundant organisation som minskar riskerna genom ett flertal åtgärder.

Krisplan

Vi kan bistå med att stärka den organisatoriska förmågan att hantera en kris både före, under och efter en inträffad händelse. Tillsammans skapar vi verksamhetsanpassade rutiner och tillser att krisorganisationen övas och testas på regelbunden basis. Vi betraktar en god krishanteringsförmåga som en konkurrensfördel och något som både skapar och inger förtroende – ett synsätt som genomsyrar hela vår arbetsprocess.
Genom ett proaktivt arbete kan vi tillsammans med er skapa en motståndskraftig organisation med målet att upprätthålla verksamheten oavsett inträffad händelse. CRD Protection kan, vid behov, även granska befintliga krisplaner och andra nödlägesrutiner för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.

Krisledningsövningar

Vi genomför verksamhetsanpassade krisövningar utifrån befintliga krisplaner och nödlägesberedskap. Krisövningar är ett verktyg för att testa, utveckla och fördjupa kunskapen om krisledning inom organisationen och skapar ofta en trygghet i den egna förmågan att hantera en oönskad händelse.
CRD Protection kan erbjuda en helhetslösning där vi skapar och utformar ett kundanpassat scenario som krisledningsorganisationen därefter testas och övas utifrån. Efter övningen genomförs en utvärdering där vi identifierar eventuella förbättringsområden och lämnar framtida rekommendationer.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering, även kallat Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans, kan beskrivas som förmågan och beredskapen för att hantera oförutsedda avbrott och garantera verksamhetens kontinuitet. Syftet med en kontinuitetsplan är att skapa dokumenterade och funktionella metoder för att återskapa kontroll vid oförutsedda verksamhetsavbrott och möjliggöra en kontrollerad återställning till normal verksamhet efter ett avbrott. Detta för att minimera negativa konsekvenser för verksamheten.
Som en del i kontinuitetsplaneringen identifierar vi era verksamhetskritiska processer och skapar anpassade kontinuitetsplaner för att hantera olika typer av störningar som potentiellt skulle kunna leda till en kris för verksamheten.

Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

CRD:s specialister har samlat sina bästa råd i en fullmatad guide om vad ni bör tänka på när ni inför en visselblåsarfunktion som både ska vara effektiv, användarvänlig och anpassad efter den nya lagstiftningen. Fyll i formuläret nedan för att ta del av guiden! Guiden...

Varför ska man göra bakgrundskontroller?

Varför ska man göra bakgrundskontroller?

Frågan i rubriken besvaras enklast genom att titta på vilka risker det finns med att inte göra bakgrundskontroller vid anställningar och nya samarbeten med leverantörer.  De allra flesta medarbetarna är pålitliga och bidrar effektivt till att verksamheten når sina...

Grafik: Varför behövs en visselblåsarfunktion?

Grafik: Varför behövs en visselblåsarfunktion?

Måste ni överhuvudtaget ha en visselblåsarfunktion? Är ni fler än 50 anställda är svaret enkelt. Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen och måste införa en särskild rapporteringskanal för att hantera den typen av ärenden - men lagstiftningen är bara ett av många...