Krisberedskap och kontinuitetsplanering

Behöver ni utveckla er krishanteringsförmåga och skapa en redundant verksamhet som kan hantera oönskade händelser innan de utvecklas till en belastning? CRD Protection hjälper både företag, organisationer och myndigheter att upprätthålla kritiska funktioner, både vid höjd beredskap och allvarliga incidenter.
Även om pandemier, naturkatastrofer och terroristangrepp tillhör katastrofer som skapar de största rubrikerna, så orsakas de flesta kriser i ett företag av händelser som aldrig får några stora nyhetsrubriker.

Det som är affärskritiskt är nämligen alla processer som är viktiga för att en verksamhet ska nå sina affärsmål, vilket kan beröra alltifrån system och utrustning till personal och leverantörer. När något av detta fallerar riskerar både ekonomi, personal och varumärke att drabbas.
CRD Protection kan hjälpa er att skapa en redundant organisation som minskar riskerna genom ett flertal åtgärder.

Krisplan

Vi kan bistå med att stärka den organisatoriska förmågan att hantera en kris både före, under och efter en inträffad händelse. Tillsammans skapar vi verksamhetsanpassade rutiner och tillser att krisorganisationen övas och testas på regelbunden basis. Vi betraktar en god krishanteringsförmåga som en konkurrensfördel och något som både skapar och inger förtroende – ett synsätt som genomsyrar hela vår arbetsprocess.
Genom ett proaktivt arbete kan vi tillsammans med er skapa en motståndskraftig organisation med målet att upprätthålla verksamheten oavsett inträffad händelse. CRD Protection kan, vid behov, även granska befintliga krisplaner och andra nödlägesrutiner för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.

Krisledningsövningar

Vi genomför verksamhetsanpassade krisövningar utifrån befintliga krisplaner och nödlägesberedskap. Krisövningar är ett verktyg för att testa, utveckla och fördjupa kunskapen om krisledning inom organisationen och skapar ofta en trygghet i den egna förmågan att hantera en oönskad händelse.
CRD Protection kan erbjuda en helhetslösning där vi skapar och utformar ett kundanpassat scenario som krisledningsorganisationen därefter testas och övas utifrån. Efter övningen genomförs en utvärdering där vi identifierar eventuella förbättringsområden och lämnar framtida rekommendationer.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering, även kallat Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans, kan beskrivas som förmågan och beredskapen för att hantera oförutsedda avbrott och garantera verksamhetens kontinuitet. Syftet med en kontinuitetsplan är att skapa dokumenterade och funktionella metoder för att återskapa kontroll vid oförutsedda verksamhetsavbrott och möjliggöra en kontrollerad återställning till normal verksamhet efter ett avbrott. Detta för att minimera negativa konsekvenser för verksamheten.
Som en del i kontinuitetsplaneringen identifierar vi era verksamhetskritiska processer och skapar anpassade kontinuitetsplaner för att hantera olika typer av störningar som potentiellt skulle kunna leda till en kris för verksamheten.

Kontakt

Oliver Tyrk

Email

oliver.tyrk@crdprotection.com

Mobil

+46 70 283 29 21

Kontor

+46 90 777 900

Andra har också läst

CRD Protection lanserar ny grafisk profil och hemsida

CRD Protection lanserar ny grafisk profil och hemsida

Med tydliga ambitioner om att förenkla säkerhetsarbetet och bidra till en tryggare vardag för fler har CRD Protection förnyat sin visuella profil med hjälp av den prisade designern Olof Rogbrant. Den uppdaterade profilen har nu implementerats i samband med lanseringen...

Kundcase: LF Norrbotten

Kundcase: LF Norrbotten

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection. –...

Kundcase: VK Media

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen och...