Spaning över hela världen

Spaning är en effektiv metod som både kan användas i utredningar och personsäkerhetsärenden. CRD Protections specialister har mångårig erfarenhet inom området och kan genomföra avancerade spaningsuppdrag både i Sverige och utomlands.

CRD Protection bedriver alltid sin spaning med stor diskretion och med strikt sekretess. Våra specialister har lång erfarenhet från avancerad och teknisk spaning, framför allt från Polismyndigheten, och har goda resurser att behålla kontrollen och inhämta information med minimal risk för upptäckt. Vi har kontor i Luleå, Umeå och Stockholm, men genomför spaningsuppdrag i hela Sverige och även internationellt.
Spaning syftar primärt till informationsinhämtning genom att personellt eller tekniskt observera en person eller en plats för att dokumentera händelser, kontakter, tider, föremål och exempelvis rörelsemönster. En operativ spaningsinsats används för att bland annat säkra bevis vid brott, säkra bevisning vid civila oegentligheter, lokalisera föremål eller personer, verifiera uppgifter, kontrollera trovärdighet i en lämnad uppgift och liknande.

I de flesta fall använder vi spaning i våra utredningsuppdrag, men det kan också vara en del i ett personsäkerhetsarbete under en pågående hotbildsanalys genom att bedriva skyddsspaning riktad mot motparten. Vi kan därigenom värdera hotbilden och säkra eventuell bevisning om brottsligt uppsåt kan konstateras.