CRD Protection - smarta lösningar för en tryggare vardag

En tryggare vardag
för fler

CRD Protection är ett svenskt säkerhetsföretag med kontor i Luleå, Umeå och Stockholm. Bolaget har varit verksamt sedan 2008 och är specialiserat på unika säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster som hjälper företag och offentlig verksamhet att få en säkrare och tryggare tillvaro.

Våra specialister har erfarenhet från bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten, Tullkriminalen, mediesektorn och försäkrings- och finansbranschen, vilket har bidragit till utvecklingen av CRD Protection som en helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetslösningar, bland annat inom utredning, utbildning, personsäkerhet, bakgrundskontroller, krisberedskap, analys och säkerhetsledning.

Vi har också egenutvecklade skyddsprodukter och är nordisk återförsäljare åt de världsledande företagen Pitagone, Genasys, Galvion, Firexo, Bonowi och Revision Military.

Bland våra kunder finns bland annat Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsförsäkringar och VK Media.

Vårt kundlöfte

En tryggare vardag för fler. Det är vad vi lovar oss själva och omvärlden varje dag. Det är själva orsaken till att vi tar oss an varje arbetsdag fyllda av energi, med vetskapen om att vårt existensberättigande bygger på ett obestridligt värde för våra kunder, kollegor och samhället i stort.

I en snabbrörlig och komplex omvärld, där brottsmetoder och ryktesspridning utvecklas blixtsnabbt i takt med föränderlig teknik, beteenden och infrastruktur så ställs näringslivet inför gigantiska utmaningar. Oavsett storlek eller verksamhet så är företagens mest värdefulla resurser alltid deras medarbetare, varumärke och egendomar.

Det innebär att vi skyddar det som betyder mest och vi gör det genom våra viktigaste resurser – medarbetarna  – som genom personligt engagemang, nyfikenhet och profession gör sitt yttersta i varje tänkbar situation för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, lönsamhet och samhällsutveckling.

Vårt arbetssätt – så jobbar vi

Lösningsorienterat.

Vi har samlat ett unikt team med bland annat tidigare poliser, försvarsanställda, researchers från mediesektorn och utredare från försäkrings- och finansbranschen. Vi är därför vana att hantera komplexa problem och gör detta nära kunden med innovativa och skräddarsydda lösningar för att nå önskade resultat.

Professionellt.

Vi arbetar med hög integritet, håller deadlines och arbetar för att överträffa varje enskild kunds förväntningar

Transparent.

För att lyckas med säkerhetsarbetet är det viktigt med nära samarbeten och hög tillit. Därför är vi alltid tydliga med vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör det – utan att någonsin tumma på sekretessen.

Carl-Johan Ridderstad grundade CRD Protection under 2008 med en önskan om att stävja våld och hotfulla situationer med hjälp av innovativa och egenutvecklade produkter. Den drivkraften är minst lika stark i dag, när vi i nära samarbeten med kunden bistår med alltifrån skyddsprodukter till kvalificerade tjänster.

När vi ökar tryggheten och säkerheten på arbetsplatserna så bidrar vi till en ökad konkurrenskraft, starkare arbetsgivarvarumärke och bättre lönsamhet.

Samtidigt stärker vi inte bara våra kunders affärer. Vi stärker också den enskilda människans rätt att få en tryggare vardag – och den känslan stannar inte på jobbet när du går hem för dagen. Det är en fundamental del av ditt liv och din hälsa, oavsett tid på dygnet eller var du befinner dig. Därför arbetar vi aktivt med att sprida vår kunskap till en bredare krets, även utanför våra primära målgrupper.

Det bidrar inte bara till starkare och mer motståndskraftiga individer och arbetsplatser, utan även ett tryggare samhälle.

CRD Protection – vår historia i korthet

N
2008
CRD grundas

  • av Carl-Johan Ridderstad.
N
2010
CRD får patent godkända

  • på de egenutvecklade produkterna TACRION och CROM
N
2013
CRD säljer CROM

  • till nya Tele2 Arena
N
2014
CRD vinner upphandling

  • med ramavtal till Polismyndigheten att leverera TACRION och CROM
N
2015
CRD blir exklusiv återförsäljare

  • för masskommunikationsutrustningen LRAD (i dag GENASYS)
N
2016
CRD vinner upphandling

  • av TACRION inklusive tillbehör till Försvarsmakten
N
2018
CRD vinner upphandling

  • till Danska PSYOPS för att leverera LRAD, samt ytterligare en upphandling till Polismyndigheten
N
2019
CRD startar affärsområdet tjänster

  • med bland att utredningar, utbildningar och bakgrundskontroller
N
2021

CRD lanserar flertalet nya tjänster

  • bland annat en visselblåsarfunktion och omvärldsbevakning ur ett säkerhetsperspektiv. Samma år vinner CRD en upphandling som avser batonger till Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket

Andra har också läst