Bakgrundskontroller

Så börjar du med bakgrundskontroller

Det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att anställa nya talanger på ett tryggt, säkert och objektivt sätt – utan att någonsin kompromissa med kvaliteteten. Genom att kontrollera en kandidats bakgrund på ett respektfullt sätt minskar ni riskerna för en felrekrytering och får en transparent relation redan från början. Det tjänar alla på.

Varför använda CRD Protections
bakgrundskontroller vid anställningar?

1.

Tydligt.

Beprövad och transparent metodik. Prisvärda bakgrundskontroller från 1.590 kronor.

2.

Enkelt.

Digitala beställningar och snabba leveranser i säker kundportal.

3.

Professionellt.

Väger både individens och beställarens intressen. Specialistkunskaper inom research.

Personalen är en av de viktigaste tillgångarna i verksamheten

Pålitliga och kompetenta medarbetare tar effektivt bort många av de dagliga säkerhetsriskerna, utan att ens tänka på det. Samtidigt som de utvecklas på en personlig nivå så bidrar de också till ökad tillväxt och lönsamhet i bolaget.

Problemet är att det inte alltid fungerar så.

När konkurrensen om en tjänst är hård ökar incitamenten för att inte berätta om sådant som kan ligga en till last.

En hög motivation gör dessutom att detta ofta sker instinktivt och helt omedvetet. Det kan exempelvis handla om kriminella förehavanden, ekonomiska problem eller att någon lyfter fram en utbildning som inte har slutförts fullt ut. Det är sådant som kandidaten kan uppleva som mer eller mindre oskyldiga detaljer, men som utifrån kontexten kan utgöra skillnaden mellan en succévärvning och en felrekrytering med betydande risker.

Snabba fakta om felrekryteringar

  • 13 miljarder kronor. Så mycket kostar felrekryteringar i Sverige varje år, enligt analysföretaget Future Foundation.
  • 300 000-700 000 kronor. Flera undersökningar visar att det är kostnaden för en enskild felrekrytering.
  • Onödig tid. Utöver rent ekonomiska skäl tillkommer all tid som alla inblandade har lagt ned i onödan. Om det även visar sig att personen saknar rätt kompetens riskerar både kundrelationer och leveranser att drabbas.

Fyra nivåer av bakgrundskontroller

1

Screening

Ger en snabb överblick genom grundläggande kontroller. Passar roller med begränsat ansvar och låg riskprofil.

2

Grund

Inkluderar fördjupade kontroller inom flertalet områden. Passar typiskt sett mellanchefer, konsulter, projektledare och liknande roller inom exempelvis IT, HR, ekonomi, juridik och andra nyckelroller med ett större ansvar och access till skyddsvärd information och andra tillgångar.

3

Utökad

Utgår från grundrapporten, med skillnaden att kontrollen även omfattar närstående (sambo, make eller maka) i tjänster där risker i hushållet bedöma kunna påverka arbetet.

4

Ledning

Passar chefer, styrelseledamöter och andra personer som har ett stort ansvar för ekonomiska och strategiska frågor med god insyn i känslig bolagsinformation. Dessa befattningar har stor påverkan på personal och varumärke, vilket även kan medföra risker vid offentlig granskning. Innefattar även övergripande kontroller i personens närmaste nätverk.

Eventuella riskfaktorer innebär inte per automatik att en kandidat bör diskvalificeras i en rekryteringsprocess. Avvikelserna ska i stället bedömas utifrån hur allvarliga dessa är med hänsyn till befattningen. Eftersom vi värnar om en god kandidatupplevelse under alla delar i rekryteringsprocessen är det viktigt att kandidaten alltid ges möjlighet att förklara avvikelserna.

Utöver ovanstående genomför vi även branschspecifika kontroller. Det kan exempelvis handla om läkare, advokater eller lärare, där vi behöver undersöka förekomst av yrkeslegitimation, disciplinärenden och annan information som är relevant för befattningen.

Hur väljer man nivå på bakgrundskontroller?

Nivån av kontrollen avgörs utifrån befattningen och organisationens behov. Börja med att utgå från vilka befogenheter som rollen har, exempelvis kopplat till ansvar för personal, ekonomi, inköp eller tillgång till känsliga system, projekt och utrymmen.

En sådan bedömning kan med fördel göras på ett övergripande plan över samtliga roller i organisationen redan innan ni kommer i gång med kontrollerna, så att ni alltid kan känna er trygga med vilken nivå som gäller, oavsett vilken roll som ska tillsättas i framtiden. Då görs kontrollerna med utgångspunkt från befattningen – inte den enskilda individen.

Om ni behöver hjälp med att bedöma nivån för just er organisation
så kan CRD Protection självfallet bistå med detta.

Screening

Grund

Utökad

Ledning

Personalia

Ekonomi

Rättslig historik

CV-kontroll

Exponering
(media, internet & sociala medier)

Bolagsengagemang

Fördjupade kontroller

Personalia

Ekonomi

Rättslig historik

Bolagsengagemang

Närstående (sambo/maka/ make)

Personalia

Ekonomi

Rättslig historik

Exponering
(media, internet & sociala medier)

Bolagsengagemang

Nätverk

Personalia

Ekonomi

Rättslig historik

Exponering
(media, internet & sociala medier)

Bolagsengagemang

Processen i korthet

CRD Protection tar hänsyn till balansen mellan den personliga integriteten, snabb handläggning och kvalitetssäkrade leveranser. Vi har därför samlat ett unikt team med tidigare poliser, försäkringsutredare och granskande journalister, som med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt tar sig an bakgrundskontroller och utredningar på daglig basis.

Det här är vårt sätt att arbeta.

1

Information

Så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen informeras kandidaten om att det görs bakgrundskontroller i kvalitetssyfte.

2

Beställning

Ni beställer enkelt en bakgrundskontroll via kundportalen eller det här formuläret .

3

Medgivande

CRD Protection informerar kandidaten om processen och inhämtar medgivande för kontrollen.

4

Insamling

Vi inhämtar offentligt tillgänglig information från myndigheter, databaser och öppna källor på internet som sedan analyseras och sammanställs i en rapport.

5

Kvalitetssäkring

En arbetsledare granskar den sammanställda informationen.

6

Leverans

Rapporten ger snabbt en överblick över de olika delområdena och innehåller en sammanfattande analys med rekommendation. Den levereras via kundportalen och redovisas sedan muntligt. Syftet är att ge en bekräftelse på att det inte finns några avvikelser, alternativt tillhandahållande av faktiskt vetskap om riskfaktorer.

Hur lång tid tar det att göra bakgrundskontroller?

Vi vet att rekryteringar generellt sett kan ta lång tid och involvera många personer. Därför har vi utvecklat processer, kompetenser och tekniska lösningar för att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för er som kunder. Det gör att de enklaste kontrollerna kan levereras samma dag, ofta redan inom några timmar. De mest avancerade kontrollerna tar ungefär en vecka från beställning till leverans.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Kontakt

Sven Björkland

Email

sven.bjorkland@crdprotection.com

Mobil

+46 70 330 27 98

Kontor

+46 90 777 900