Utbildning

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i pågående dödligt våld (PDV) för personal i skolmiljö.

PDV är en benämning på när någon, ofta utan förvarning, attackerar en plats eller byggnad med syftet att slumpmässigt allvarligt skada så många som möjligt. Även om sannolikheten att drabbas är relativt låg, så är konsekvenserna mycket allvarliga och det har skett flertalet incidenter inom den svenska skolmiljön bara under de senaste åren. I dessa situationer är det helt avgörande att omedelbart agera korrekt för att lindra effekterna av attacken.

Efter avslutad kurs skall deltagarna vara förberedda på att hantera pågående dödligt våld utifrån sina egna förutsättningar. Detta inkluderar att kunna inta skyddsläge enligt gällande principer, att kunna beskriva vilka åtgärder som bör vidtas vid respektive fas, att reflektera över potentiella våldsindikatorer hos personal och elever, samt att kunna beskriva hur polis ska bemötas och vad som bör förmedlas vid kontakt med 112

Innehåll

  • Grunderna i PDV. Förklaring av begreppet, mekanismerna bakom en attack och utvecklingen av det väpnade våldet i skolmiljö.
  • Mental förberedelse. Grundläggande kunskaper i attityder och beteenden som ökar medarbetarnas förmåga att agera på ett korrekt sätt vid händelse av pågående dödligt våld i skolmiljö.
  • Åtgärder vid en attack. Praktiska tips på hur vi ska agera i de olika faserna.
  • Larmet. ”Best practice” utifrån hur vi hanterar polis och kontakten med 112.
  • Skrivbordsövning med gruppdiskussioner. Övningen kan även omsättas till praktisk övning, exempelvis genom en rundvandring i aktuella lokaler, om detta efterfrågas.
  • Checklista. Hantering, rutiner och åtgärder.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, genom en blandning av teori och praktik med inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar, där vi anpassar innehållet efter deltagarnas egna förutsättningar och arbetssituation. VI kan med fördel genomföra utbildningen på plats i er skolmiljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare.

Övrigt

Utbildningen kan med fördel kompletteras med en praktisk övning som involverar både personal och elever. Vi har sammanställt ett övningsprogram med verkliga scenarion, som anpassas utifrån förutsättningarna i er skolmiljö. Vid intresse offereras detta separat eller i samband med grundutbildningen inom PDV.

PDV-utbildningen passar även bra att kombinera med våra utbildningar Kommunikation och Konflikthantering, hot och våld på arbetsplatsen.

Andra har också läst

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...