Utbildning
hantering av väpnat våld i skolan/pågående dödligt våld (PDV)

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i pågående dödligt våld (PDV) för personal i skolmiljö.

PDV är en benämning på när någon, ofta utan förvarning, attackerar en plats eller byggnad med syftet att slumpmässigt allvarligt skada så många som möjligt.

CRD:s utbildningskoncept utgår ifrån MSB:s vägledning kring allvarliga våldsdåd riktade mot skola, där metoden ”fly, ”göm”, ”larma” är utgångspunkten för agerandet i den akuta fasen i en händelse  av väpnat våld. De olika handlingsalternativen inrym, utrym och utestänga hanteras ingående.

Utbildningen anpassas till respektive skolas unika förutsättningar: lokalernas utformning, antalet elever, förmodad tid till möjlig hjälp samt andra faktorer som skiljer sig mellan olika skolor samt mellan stad och glesbygd. Stor vikt läggs vid stresskunskap och mental förberedelse för att öka möjligheten till ett adekvat agerande i händelse av väpnat våld.

Innehåll

  • Grunderna i PDV: förklaring av begreppet, mekanismerna bakom en attack och utvecklingen av det väpnade våldet i skolmiljö.
  • Förebyggande arbete: det förbyggande arbetets relevans hanteras ingående. Erfarenheter från tidigare attacker används som utgångspunkt för diskussioner kring gärningsperson, motiv och vad skolan och den enskilda läraren själv kan göra för att förebygga och tidigt upptäcka tecken som kan tyda på en kommande attack mot skolan.
  • Mental förberedelse: stor vikt läggs vid stresskunskap och mental förberedelse för att öka möjligheten till ett adekvat agerande i händelse av väpnat våld. Risken att drabbas diskutera med målsättningen att beredskapen för deltagarna ska öka samtidigt som eventuell rädsla och oro för väpnande attacker skall minska.
  • Åtgärder vid en attack: praktiska tips på hur vi ska agera i de olika faserna.
  • Larmet: ”best practice” utifrån hur vi hanterar polis och kontakten med 112.
  • Skrivbordsövning med gruppdiskussioner: övningen kan även omsättas till praktisk övning, exempelvis genom en rundvandring i aktuella lokaler, om detta efterfrågas.
  • Checklista: hantering, rutiner och åtgärder.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, genom en blandning av teori och praktik med inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar, där vi anpassar innehållet efter deltagarnas egna förutsättningar och arbetssituation. VI kan med fördel genomföra utbildningen på plats i er skolmiljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Utbildningen kan med fördel kompletteras med en praktisk övning som involverar både personal och elever. Vi har sammanställt ett övningsprogram med verkliga scenarion, som anpassas utifrån förutsättningarna i er skolmiljö. Vid intresse offereras detta separat eller i samband med grundutbildningen inom PDV.

PDV-utbildningen passar även bra att kombinera med våra utbildningar kommunikation och konflikthantering, hot och våld på arbetsplatsen.

Andra har också läst