Utbildning

Pågående dödligt våld (PDV) – utbildning för personal i skolmiljö

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i pågående dödligt våld (PDV) för personal i skolmiljö.

PDV är en benämning på när någon, ofta utan förvarning, attackerar en plats eller byggnad med syftet att slumpmässigt allvarligt skada så många som möjligt. Även om sannolikheten att drabbas är relativt låg, så är konsekvenserna mycket allvarliga och det har skett flertalet incidenter inom den svenska skolmiljön bara under de senaste åren. I dessa situationer är det helt avgörande att omedelbart agera korrekt för att lindra effekterna av attacken.

Efter avslutad kurs skall deltagarna vara förberedda på att hantera pågående dödligt våld utifrån sina egna förutsättningar. Detta inkluderar att kunna inta skyddsläge enligt gällande principer, att kunna beskriva vilka åtgärder som bör vidtas vid respektive fas, att reflektera över potentiella våldsindikatorer hos personal och elever, samt att kunna beskriva hur polis ska bemötas och vad som bör förmedlas vid kontakt med 112.

Innehåll

  • Grunderna i PDV. Förklaring av begreppet, mekanismerna bakom en attack och utvecklingen av det väpnade våldet i skolmiljö.
  • Mental förberedelse. Grundläggande kunskaper i attityder och beteenden som ökar medarbetarnas förmåga att agera på ett korrekt sätt vid händelse av pågående dödligt våld i skolmiljö.
  • Åtgärder vid en attack. Praktiska tips på hur vi ska agera i de olika faserna.
  • Larmet. ”Best practice” utifrån hur vi hanterar polis och kontakten med 112.
  • Skrivbordsövning med gruppdiskussioner. Övningen kan även omsättas till praktisk övning, exempelvis genom en rundvandring i aktuella lokaler, om detta efterfrågas.
  • Checklista. Hantering, rutiner och åtgärder.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, genom en blandning av teori och praktik med inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar, där vi anpassar innehållet efter deltagarnas egna förutsättningar och arbetssituation. VI kan med fördel genomföra utbildningen på plats i er skolmiljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare.

Övrigt

Utbildningen kan med fördel kompletteras med en praktisk övning som involverar både personal och elever. Vi har sammanställt ett övningsprogram med verkliga scenarion, som anpassas utifrån förutsättningarna i er skolmiljö. Vid intresse offereras detta separat eller i samband med grundutbildningen inom PDV.

PDV-utbildningen passar även bra att kombinera med våra utbildningar Kommunikation och Konflikthantering, hot och våld på arbetsplatsen samt kriskommunikation.

Kontakt

Oliver Tyrk

Email

oliver.tyrk@crdprotection.com

Mobil

+46 70 283 29 21

Kontor

+46 90 777 900

Andra har också läst

CRD Protection lanserar ny grafisk profil och hemsida

CRD Protection lanserar ny grafisk profil och hemsida

Med tydliga ambitioner om att förenkla säkerhetsarbetet och bidra till en tryggare vardag för fler har CRD Protection förnyat sin visuella profil med hjälp av den prisade designern Olof Rogbrant. Den uppdaterade profilen har nu implementerats i samband med lanseringen...

Kundcase: LF Norrbotten

Kundcase: LF Norrbotten

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection. –...

Kundcase: VK Media

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen och...