Utbildning

Hot och våld på arbetsplatsen – förebygg och hantera

Utbildningen Hot och Våld på arbetsplatsen – Förebygg och hantera syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att hantera hot och våld på arbetsplatsen.

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen. Kursen vänder sig i första hand till arbetsgivare och arbetstagare på företag och myndigheter, där kursen anpassas efter gruppens behov. Kursen ges med fördel på arbetsplatsen, då det taktiska innehållet på kursen med fördel innefattar genomgång av möjliga förändringar i arbetsmiljön och hur man med ofta små medel kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Kursen är i sig en form av mental förberedelse för att hantera hot och våld genom att deltagarna i en trygg och kontrollerad miljö ges möjlighet att öva sig i realistiska och relevanta scenarion, men kursen behandlar också mental förberedelse och omhändertagande i samband med hot- och våldssituationer.

Innehåll

  • Grundläggande konflikthanteringskunskaper: Teori och praktik kopplade till grundläggande och väl beprövade konflikthanteringsteorier.
  • Taktik: Grundläggande taktiska kunskaper i syfte att skapa en tryggare arbetsmiljö och goda förutsättningar för att förebygga hot och våld. Om möjligt genomförs också en analys av arbetsmiljön tillsammans med deltagarna, där målet är att hitta förbättringar i den fysiska miljön.
  • Juridik: grundläggande juridik kopplat till hot och våld, exempelvis ansvarsfrihetsgrunder och skydd för den enskilde.
  • Mental förberedelse: Introduktion till mental förberedelse på kort- och lång sikt samt efterarbete i samband med hot och våldssituationer.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, genom en blandning av praktiska och teoretiska inslag. Om möjligt genomförs kursen i beställarens egna lokaler. Vid önskemål finns även möjlighet att addera ett moment med självskydd som inkluderar enkla tekniker för att i händelse av hot och våld kunna försvara sig på ett adekvat sätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Andra har också läst

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...