CRD Protection - smarta lösningar för en tryggare vardag

Avspärrningsstaket och kravallstaket

CRD Protection AB startades år 2008 i Stockholm efter att företagets grundare utvecklat och patenterat två olika staket med syfte att underlätta arbetet för användare som har behov av tillfälliga avspärrningar. Staketen utvecklades först som barriärer till Försvarsmakten och för hantering av publika evenemang till den svenska polisen. Barriärerna behövde fällas ut snabbt, vara lätta, ha en kompakt design och justerbar längd. Dessa krav resulterade i de patenterade barriärerna TACRION och CROM.

Våra lösningar

 
 
 

För polis, militär
och räddningstjänst

 

 
 
 

För arenor och event

 

Avspärrningsstaket - kravallstaket

Effektiva avspärrningar

I dag anses båda staketen TACRION® och CROM® vara marknadens kompaktaste och lättaste staket för användare som behöver genomföra snabba och effektiva avspärrningar. Möjligheten att kraftigt förenkla transport, förvaring och montering har medfört att många kunder sparar mycket pengar jämfört med alternativen samt uppskattar att staketen har en mjuk framtoning och snygg design jämfört med stålstaket. CRD Protection AB har ramavtal med både svenska polismyndigheten och svenska försvaret som upphandlat både CROM® och TACRION® inklusive tillbehör.

Avsärrningsnät

CRD Protection AB startades år 2008 i Stockholm efter att företagets grundare utvecklat och patenterat två olika staket med syfte att underlätta arbetet för användare som har behov av tillfälliga avspärrningar. Staketen utvecklades först som barriärer till Försvarsmakten och för hantering av publika evenemang till den
svenska polisen.

Avspärrningsstaket och kravallstaket

TACRION® och CROM® används idag bland annat av polismyndigheter, försvarsmakter, sportarenor och eventorganisatörer i Sverige och i övriga Europa.

Vi arbetar alltid nära våra kunder för att kunna skapa anpassade lösningar efter varje verksamhets unika behov. Den moderna designen gör det till ett mycket attraktivt alternativ jämfört med andra typer av barriärer – vilket skapar en säker och öppen arena för alla fans och besökare. Nätbarriärerna finns i olika höjder, längder och krafter.
Brottkraft: 1,3-4kN
Höjd: 1,2m
Längd: 35m
Brottkraft: 50kN
Höjd: 2,5m
Längd: 35m
Brottkraft: 50kN
Höjd: 2,5m
Längd: 35m