Avspärrningsstaket

– vid behov av provisoriska kravallstaket, avspärrningsnät, väganvisningar eller andra avspärrningsområden

CRD Protection AB startades år 2008 i Stockholm efter att företagets grundare utvecklat och patenterat två olika staket med syfte att underlätta arbetet för användare som har behov av tillfälliga avspärrningar.

I dag anses båda staketen TACRION® och CROM® vara marknadens kompaktaste och lättaste staket för användare som behöver genomföra snabba och effektiva avspärrningar. Möjligheten att kraftigt förenkla transport, förvaring och montering har medfört att många kunder sparar mycket pengar jämfört med alternativen samt uppskattar att staketen har en mjuk framtoning och snygg design jämfört med stålstaket. CRD Protection AB har ramavtal med både svenska polismyndigheten och svenska försvaret som upphandlat både CROM® och TACRION® inklusive tillbehör.

TACRION® och CROM® används idag bland annat av polismyndigheter, försvarsmakter, sportarenor och eventorganisatörer i Sverige och i övriga Europa.

Brottkraft: 1,3-4kN
Höjd: 1,2m
Längd: 35m
Brottkraft: 50kN
Höjd: 2,5m
Längd: 35m
Brottkraft: 50kN
Höjd: 2,5m
Längd: 35m