Helhetslösningar för trygghet och affärsnytta

En tryggare och säkrare tillvaro handlar ofta om mer än en enskild produkt eller tjänst. Därför har det blivit allt vanligare med helhetslösningar som bygger på en förståelse för era affärer så att ni får det ni behöver för att täppa till era säkerhetsluckor – varken mer eller mindre.

Genom våra specialisters gedigna erfarenhet från olika branscher har vi kunnat skräddarsy färdiga helhetslösningar, som sedan kan anpassas utifrån ert specifika behov. Det är exempelvis vanligt att vi erbjuder en säkerhetsgenomgång för att identifiera skyddsvärda tillgångar och planerar åtgärder utifrån det, en komplett visselblåsartjänst för att minimera interna oegentligheter och omvärldsbevakning  för att skanna av sociala medier som kan drabba varumärket och enskilda medarbetare. I alla helhetslösningar får ni också direktaccess till en diplomerad säkerhetschef eller specialist för rådgivning och stöd i det löpande säkerhetsarbetet.

Vi har tagit fram koncept för ett flertal olika branscher, men kan självfallet anpassa en lösning som passar er verksamhet utifrån era förutsättningar.

Skräddarsydda helhetslösningar

 

Rekrytering

 

 

Industri

 

 

Media

 

 

Bygg och entreprenad

 

 

Handel

 

 

Energi

 

Samtidigt finns inget värde i att göra dessa insatser om det inte bevisligen ger resultat. Vårt löfte till omvärlden är en tryggare vardag för fler. Därför erbjuder vi undersökningar för att säkerställa att våra insatser ger resultat.

På det sättet lägger vi grunden för en god säkerhetskultur som håller över tid.

Tre fördelar med CRD:s helhetslösning

1.

Tydligt.

Beprövade metoder. Grundskydd av hög kvalitet. Fast månadskostnad.

2.

Enkelt.

Direktaccess till kontaktperson på CRD och förtur vid hantering av nya ärenden.

3.

Kostnadseffektivt.

Helhetslösningar som alltid inkluderar säkerhetsgenomgång, säkerhetsledning och omvärldsbevakning med möjlighet till anpassade extratjänster.

Vad säger
våra kunder

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...