Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka värdet av sina tjänster.

Ola Pettersson är affärsområdeschef för rekryteringar på Kompetenslaget, som numera har ett 20-tal anställda på kontor i Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Boden, Kiruna och Piteå. Trots att coronapandemin har påverkat många branscher på ett negativt sätt så har Kompetenslaget gjort fler rekryteringar än någonsin.

– Vi hjälper företag och organisationer att hitta rätt kompetens, framför allt chefer och specialister inom basindustrin där vi ser en stor efterfrågan på tekniska tjänster, säger han och förklarar att de har en tydlig målsättning:

– Vi ska fortsätta att växa och vi ska göra det genom att hela tiden sträva efter att vara den leverantör som är bäst på att hitta specialister och chefer inom vår nisch.

Ola Petterson har arbetat i mer än 20 år i rekryteringsbranschen och menar att en framgångsfaktor för att lyckas är att alla delar i kedjan håller en hög kvalitet. Det handlar om alltifrån medarbetarnas höga kompetens till affärsutveckling och effektiva samarbeten som ökar värdet för kunderna.

En del i det sistnämnda, och som blivit mycket vanligt på senare år, är att kunna erbjuda bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen för att säkerställa att anställningar sker på rätt grunder. Det minimerar risken för felrekryteringar och att information kommer fram i efterhand som kan påverka förtroendet för organisationen och skada både ekonomi och varumärke.

– Tyvärr är människor inte alltid helt ärliga om sin historia och ett utdrag från belastningsregistret ger inte hela bilden. Vi vill kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet till våra kunder och det var anledningen till att det här blev en del i våra rekryteringsprocesser.

Fördjupade bakgrundskontroller med respekt för individen

En bakgrundskontroll berör exempelvis ekonomi, bolagsengagemang, rättsliga förehavanden och exponering i nyhetsmedier, forum och sociala medier. Det är alltid den aktuella rollbefattningen som avgör nivån på dessa kontroller, och Ola Pettersson förtydligar att det är viktigt att göra detta med respekt för den enskilda individen och så tidigt som möjligt informera om att bakgrundskontroller är en del i processen.

Vad fick er att välja just CRD Protection som leverantör av bakgrundskontroller?

– Det är ingen slump att vi valde att samarbeta med just CRD Protection. Jag känner mycket väl till vilka personer som arbetar i bolaget och har ett högt förtroende för dem och deras sätt att arbeta.

Vad är resultatet så här långt?

– Vi har arbetat med andra leverantörer tidigare så jag har en ganska bra kännedom om hur det här fungerar. CRD håller en hög kvalitet och rapporterar avvikelser sakligt och professionellt. De har verkligen överträffat mina förväntningar, säger Ola Pettersson.