Strömförsörjning

Batterier och energiförsörjning för militärt och polisiärt bruk.

CRD Protection AB representerar Galvion (f.d Revision Military) som är en av dem marknadsledande tillverkarna av ballistiska hjälmar och strömförsörjning.

Galvion har sedan flera år tillbaks utvecklat egna batterier för att möta och forma framtidens krav som försvarsmakter, polismyndigheter och andra industrier ställer på dagens mobila system. För att ytterligare ligga i framkant har Galvion förvärvat Protonex Technology som är en världsledande aktör inom innovationsdriven strömförsörjning till främst försvarsmakter.
Förvara, leverera, harvest och dela energi är nyckelord för Galvion.

Strömförsörjning Soldat

Strömförsörjning Fordon

För produktblad och mer information