Helhetslösningar för
tryggare mediebolag

CRD Protection har god erfarenhet av mediebranschen och kan erbjuda förmånliga helhetslösningar som täpper till säkerhetsluckorna och skapar en tryggare organisation.

70 procent av svenska journalister har utsatts för förolämpning under de senaste tre åren, nästan var fjärde har hotats och många känner ett lågt stöd från rättsväsendet, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. CRD Protection har lång erfarenhet av att hjälpa mediebolag, vilket har gett mycket goda resultat genom säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare. Läs även: Så har VK Media ökat säkerheten – redaktionschefen berättar.

Många mediebolag är väl medvetna om att hot och hat riskerar att leda till självcensur och arbetsmiljöproblem. De stöter dagligen på säkerhetsutmaningar i det operativa arbetet och alla redaktioner som bedriver granskande journalistik behöver verktyg för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete med att granska makten och öka allmänhetens kunskaper i komplexa frågor och skeenden.

Vårt säkerhetsteam – som har en unik kompetens med bakgrund från mediebranschen, Polismyndigheten, Försvarsmakten och finans- och försäkringssektorn – kan hjälpa till med konkreta lösningar för svenska medier. Exempelvis i form av säkerhetsbedömningar för reportrar inför känsliga publiceringar, personskydd vid folksamlingar eller konfrontationer, dokumentationsstöd (film och fotografering) i svåra miljöer, antagonistbedömningar, utbildningar inom källhantering och fördjupad personresearch, samt granskningar av organisationer, företag och privatpersoner.

Samtidigt vet vi att en tryggare och säkrare tillvaro ofta handlar om mer än en enskild produkt eller tjänst. Därför arbetar vi i nära samarbete med våra kunder för att bygga upp en förståelse för era specifika förutsättningar så att ni får precis det ni behöver – varken mer eller mindre.

Nedan har vi listat några av de mest efterfrågade tjänsterna inom mediebranschen. Dessa kan antingen erbjudas separat eller i en kostnadseffektiv helhetslösning.

 

1. Säkerhetsgenomgång

Övergripande granskning och rekommendation på konkreta åtgärder.

2. Säkerhetsledning

Tillgång till kundansvarig specialist (säkerhetschef eller motsvarande) för rådgivning och omedelbara åtgärder vid behov.

3. Omvärldsbevakning

Ger en regelbunden struktur för att snabbt få information om avvikelser i exempelvis sociala medier, nätforum och rättsliga ärenden som kan skada företagets skyddsvärda tillgångar (personal, system, egendom mm), så att ni kan ligga steget före och vidta åtgärder. Särskilt viktigt vid känsliga publiceringar och för specialistreportrar som ofta arbetar med granskningar, kriminalbevakning och migrationsfrågor.

4. Visselblåsartjänst

Ju tidigare ni kan fånga upp och agera på signaler om oegentligheter, desto snabbare kan intressekonflikter, bedrägerier och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke. Den 17 december 2021 infördes en ny lag som gör att företag med fler än 50 anställda måste ha ett system för detta.

5. Medarbetarundersökningar

För att skapa en tryggare vardag för medarbetarna behöver vi kontinuerligt mäta vilka områden som företaget behöver prioritera. Därför gör vi regelbundna undersökningar av arbetsmiljön som kopplas till trygghets- och säkerhetsfrågor.

Extratjänster mediebolag

Extratjänster för mediebolag

Ni får ett bra grundskydd med ovanstående tjänster, men ibland uppstår situationer som kräver ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis handla om:

  • Riskbedömningar/personsäkerhet. För enskilda medarbetare eller avdelningar inför känsliga publiceringar och reportageserier.
  • Utbildningar/workshops inom källhantering, konflikthantering och resesäkerhet.
  • Bakgrundskontroller vid rekryteringar för att säkerställa kompetens och minimera risker för intressekonflikter och bristande omdöme.
  • Leverantörskontroller. Allmänhetens förtroende är avgörande för mediebolagets verksamhet. Därför är det viktigt att även kontrollera vilka ni gör affärer med.
  • Dokumentationsstöd vid journalistiskt arbete i svåra miljöer.
  • Fördjupad personresearch och nätverksanalys.
  • Utredningar av intressekonflikter eller extern/intern brottslighet, exempelvis vid visselblåsarärenden.

Vad säger våra kunder

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen och arbetar med hjälp av CRD Protection för att öka tryggheten bland medarbetarna. –...

läs mer

Andra har också läst