Säkerhet inom bygg och entreprenad

CRD Protection har goda kunskaper om utmaningarna i bygg- och entreprenadbranschen och kan erbjuda en kostnadseffektiv helhetslösning för att hantera riskerna.
Bygg- och entreprenadbranschen utvecklar samhällen till en bättre plats att leva på, men drabbas dessvärre ofta av såväl brottslighet som olyckor och oseriösa underentreprenörer. CRD Protection kan bistå med alltifrån mobila avspärrningslösningar till interimslösningar med säkerhetschefer. Samtidigt vet vi att en tryggare och säkrare tillvaro ofta handlar om mer än en enskild produkt eller tjänst. Därför arbetar vi nära våra kunder för att bygga upp en förståelse för era specifika förutsättningar så att ni får precis det ni behöver för att täppa till era säkerhetsluckor – varken mer eller mindre.

De mest efterfrågade tjänsterna inom industrisektorn

Bara stölderna från byggarbetsplatser kostar bolagen mer än två miljarder kronor varje år, vilket leder till att seriösa företag behöver kalkylera med svinn i anbuden och i många fall drabbas av oönskade avbrott i verksamheten som kan leda till stora ekonomiska skador. Dessutom omfattas branschen av rigorösa efterlevnadskrav, samtidigt som det kan vara svårt att överblicka det faktiska behovet och vilka åtgärder som behöver hanteras på löpande basis.

Nedan har vi listat några av de mest efterfrågade tjänsterna inom bygg- och entreprenadbranschen. Dessa kan antingen erbjudas separat eller i en kostnadseffektiv helhetslösning.

1. Säkerhetsgenomgång

Övergripande granskning och förslag på åtgärdsplan inom det systematiska säkerhetsarbetet. Detta kan göras på olika nivåer och kan exempelvis handla om hur man kan arbeta med omgivningen, organisationen, arbetsplatsen, individen, ledning, underentreprenörer och ytterligare ett antal faktorer. Allt för att prioritera rätt saker i rätt tid för att minimera riskerna för exempelvis produktionsstopp, brottslighet och skador på individer och egendom.

2. Säkerhetsledning

Tillgång till kundansvarig specialist (säkerhetschef eller motsvarande) för rådgivning och åtgärder med ett förutbestämt antal timmar som kan avropas varje månad. Möjlighet till interimslösningar på arbetsplatsen vid behov.

3. Bakgrundskontroller

Byggbranschen är dessvärre ofta drabbad av såväl osund konkurrens som interna och externa stölder, vilket ställer ökade ansvarskrav i branschen. Därför inför allt fler företag bakgrundskontroller i olika nivåer vid rekryteringar samt bolagskontroller av underentreprenörer och andra leverantörer vid nya samarbeten.

4. Visselblåsartjänst

Ju tidigare företaget kan agera på signaler om oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke. Den 17 december 2021 infördes en ny lag som gör att företag med fler än 50 anställda måste ha ett system för detta.

3. Omvärldsbevakning

Detta blir allt vanligare för att snabbt få information om händelser eller skeenden som kan drabba företagets medarbetare, varumärke eller andra skyddsvärda tillgångar, så att ni kan ligga steget före och vidta åtgärder. Utifrån era förutsättningar genomför vi löpande bevakning av rättsliga ärenden, myndighetshandlingar, nyhetsmedier, sociala medier och internetforum.

5. Medarbetarundersökningar

Möjlighet till regelbundna undersökningar av arbetsmiljön som kopplas till trygghets- och säkerhetsfrågor.

Bygg och entreprenad - extratjänster

Extratjänster inom bygg och entreprenad

Ni får ett bra grundskydd med ovanstående tjänster, men ibland uppstår situationer som kräver ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis handla om:

  • Krisledning: analys, planer och övningar om det värsta skulle inträffa.
  • Kontinuitetsplanering: effektiva metoder för att förebygga och hantera oönskade avbrott.
  • Utbildningar inom exempelvis säkerhetskultur, HLR och brottsförebyggande arbete inom bygg- och entreprenadbranschen.
  • Bakgrundskontroller vid affärssamarbeten.
    Utredningar av intressekonflikter eller extern/intern brottslighet.
  • Olycksutredningar
  • Brandorsaksutredningar

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst