Säkerhetsprövningar och säkerhetsprövningsintervjuer

CRD Protection har lång erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar och kan bistå med både säkerhetsprövningsintervjuer, fördjupad bakgrundskontroll och en samlad bedömning av personen ur säkerhetssynpunkt.

Oavsett om er verksamhet hanterar information som är av betydelse för Sveriges säkerhet och omfattas av säkerhetsskyddslagen, eller om ni på annat sätt hanterar skyddsvärd information, så rekommenderar vi att ni genomför en säkerhetsprövningsintervju i samband med rekrytering. När detta görs i kombination med en fördjupad bakgrundskontroll minskar ni avsevärt riskerna för en felrekrytering.

Säkerhetsprövning handlar i grunden om personalsäkerhet med syfte att förebygga att personer som inte är pålitliga utifrån en säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.

En säkerhetsprövning ska genomföras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen i fråga kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt.

Ytterligare ett syfte med säkerhetsprövningen är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och därmed blir sårbar för yttre påtryckningar.

Läs mer om säkerhetsskydd

CRD Protection har lång erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar och kan bistå er med både säkerhetsprövningsintervju, fördjupad bakgrundskontroll och en samlad bedömning av personen ur säkerhetssynpunkt.

Även om er verksamhet inte faller under säkerhetsskyddslagen så kanske ni har egna identifierade skyddsvärden som är viktiga att skydda? En säkerhetsprövningsintervju kan därmed vara ett värdefullt och effektfullt verktyg för att värna om sina skyddsvärden och bedriva ett proaktivt säkerhetsarbete.

Förutom att en sådan ger trygghet så kan den, om avvikelser skulle uppdagas längre fram, även användas som underlag för eventuella arbetsrättsliga åtgärder.

Andra har också läst