Den 17 juli 2022 börjar den nya visselblåsarlagen att gälla – en lag där fler än tidigare omfattas av skyddet.

– Till att börja med borde det ligga i allas intresse att snabbt upptäcka och åtgärda oegentligheter på arbetsplatsen. Men det finns även andra värden – förutom att det visar att ni som arbetsgivare tar de här frågorna på allvar, så minimeras ekonomiska och varumärkesmässiga skador, säger Janis Krabu, vd på det svenska säkerhetsföretaget CRD Protection.

Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021, men företagen som omfattas av lagen har fått olika tidsfrister, beroende på antalet anställda och verksamhet. Senast den 17 juli 2022 ska arbetsplatser med fler än 249 anställda samt all offentlig verksamhet ha infört en visselblåsarfunktion, och den 17 december 2023 gäller detta även för verksamheter med minst 50 anställda.

– Enligt lagen ska företagen ha ett systematiskt sätt att motta, hantera och följa upp visselblåsningar. Vi erbjuder en helhetslösning som ger hög säkerhet, snabba leveranser i en säker kundportal ­– och en helt anonym kommunikation mellan utredare och visselblåsare. Arbetsmiljöverket har valt vår visselblåsarfunktion – och de är tillsynsmyndighet för lagen. Det är verkligen ett fint kvitto på vår tjänst, säger Janis Krabu.

Den nya lagen ska garantera att en visselblåsare hålls hemlig och skyddas mot repressalier. Lagen omfattar också fler än tidigare – utöver medarbetarna skyddas nu även exempelvis volontärer, praktikanter, konsulter och andra som har en direkt koppling till verksamheten.

– Tiden går fort och det är viktigt att se över sina funktioner så att allt fungerar senast den 17 juli. En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att inrätta den här typen av system, men man ska vara medveten om att den digitala tjänsten inte kostar mer än vad ett friskvårdsbidrag till några anställda gör, säger Janis Krabu.

Han menar att även om social hållbarhet har blivit en allt viktigare och vanligare del i affärsstrategin inom de flesta företag, är det fortfarande många som inte känner till vad som gäller med den nya visselblåsarlagen och de fördelar som kommer med en bra visselblåsarfunktion.

– Man kanske är rädd för att det ska komma fram information i ärenden som man inte är van att hantera. Men faktum är att det i snitt bara sker ett fåtal larm per 1 000 anställda och år, och av dessa är det inte ovanligt med allmänna klagomål om den egna arbetssituationen, fastighetsfrågor och annat som inte omfattas av visselblåsarfunktionen. Det är alltså inte särskilt vanligt att man behöver inleda utredningar av det här slaget, säger Janis Krabu.

CRD Protection har arbetat intensivt under det senaste året med att analysera behoven och ta fram en visselblåsartjänst som utgår från marknadens och lagstiftarens högt ställda krav.

– Vår ambition är att kunna erbjuda det bästa som finns på marknaden, och med det menar jag en användarvänlig och komplett lösning som är lätt att implementera, håller högsta kvalitet och samtidigt kan erbjudas till ett bra pris, säger Janis Krabu.

Bland annat erbjuder CRD Protection en digital rapporteringskanal med anonym tvåvägskommunikation, en mottagningsfunktion med dedikerade säkerhetsspecialister och en utredningsfunktion där det arbetar tidigare poliser och seniora utredare från försäkrings- och finansbranschen.

– Det finns också en särskild kundportal där man när som helst kan logga in för att följa ärendets status och ställa frågor direkt till utredaren, säger Janis Krabu.

Han menar att även om ett företag inte omfattas av visselblåsarlagen så kan det vara värt att investera i ett visselblåsarverktyg.

– Det är så klart viktigt att snabbt kunna upptäcka och åtgärda oegentligheter på arbetsplatsen, oavsett om det finns en lag som kräver det eller inte. Men det finns andra värden också – genom att införa en visselblåsarfunktion visar ni att ni som arbetsgivare tar de här frågorna på allvar, vilket minimerar både ekonomiska och varumärkesmässiga skador, säger Janis Krabu,

Han tillägger att det är få företag som redan har medarbetare med kompetens att utreda visselblåsarfrågor.

– Det kan verkligen vara snårigt att hålla reda på alla detaljer kring lagen. Då kan det vara bra att anlita en seriös aktör som erbjuder professionella och prisvärda helhetslösningar. Dessutom sparar du som företagare tid – vi tar hand om allt som uppstår i processen. Det ska vara enkelt och smidigt att följa lagen, säger Janis Krabu.

Kontakta oss här för mer information.