Pitagone F-18

– mobil fordonsbarriär

10 meter av PITAGONE F-18 monteras upp av två personer på under 12 minuter. Inga verktyg behövs. Två olika transportboxar har utvecklats för att enkelt transportera och förvara barriärerna.

Barriärerna har testats enligt oberoende institut och uppnår certifieringarna IWA 14, PAS 68:2013/14 och ASTM. PITAGONE F-18 har även klarat tyska polisens egenutvecklade krocktest.

PITAGONE F-18 stoppar fordon från 7,5 ton upp till och med 18 ton i 48 km/h.

Specifikationer

Underlag: Fungerar på alla underlag förutom mjuka ytor som sand, gräs och jord.

Avstånd mellan barriärerna: 44-68cm

Service: Lång livscykel, minimalt med underhåll

För mer information