Pitagone F-11

– mobil fordonsbarriär

10 meter av PITAGONE F-11 monteras upp av två personer på under 10 minuter. Inga verktyg behövs. Barriären består av tre separata delar som kan monteras isär vi behov. Två olika transportboxar har utvecklats för att enkelt transportera och förvara barriärerna.

Barriärerna har testats enligt oberoende institut och uppnår certifieringarna IWA 14 och PAS 68:2013/14 och stoppar fordon upp till 7,5 ton i 48 km/h.

Specifikationer

Underlag: Fungerar på alla underlag förutom mjuka ytor som sand, gräs och jord.

Avstånd mellan barriärerna: 80cm

Service: Lång livscykel, minimalt med underhåll

För mer information