Det svenska säkerhetsföretaget CRD Protection har tillsammans med en tysk aktör vunnit en av de största upphandlingarna i sitt slag. Avtalet omfattar säkerhetsprodukter åt fyra svenska myndigheter.

Ramavtalet omfattas av olika batonger och tillbehör som Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket kan avropa under en fyraårsperiod. CRD Protection är officiell återförsäljare åt det tyska företaget Bonowi GmbH, som tillverkar produkterna.

– Det är oerhört glädjande att vi får förtroendet att bidra med världsledande produkter av mycket hög kvalitet till några av Sveriges främsta myndigheter, säger Carl-Johan Ridderstad, produktchef på CRD Protection.

CRD Protection har sedan tidigare ett flertal samarbeten med svenska myndigheter, bland annat Polismyndigheten som är i en expansionsfas och kommer att behöva anställa fler poliser under de kommande åren. Dessa samarbeten kommer nu att fördjupas ytterligare med anledning av den aktuella upphandlingen för att täcka de behov som uppstår under avtalsperioden.

– Detta visar ännu en gång att de produkter vi erbjuder på marknaden är av absolut högsta klass. Med det här samarbetet tar vi ytterligare ett viktigt steg i vårt målinriktade arbete för att bidra till en tryggare vardag för fler människor, säger Carl-Johan Ridderstad.

FAKTA: CRD Protection

CRD Protection är ett svenskt säkerhetsföretag med kontor i Umeå och Stockholm. Bolaget har varit verksamt sedan 2008 och är specialiserat på unika säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster till företag, privatpersoner och offentlig verksamhet.

Företagets seniora säkerhetskonsulter har erfarenhet från bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten och försäkrings- och finansbranschen, vilket har bidragit till utvecklingen av CRD Protection som en helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetslösningar, bland annat inom utredning, utbildning, personsäkerhet, bakgrundskontroller, krisberedskap, analys och säkerhetsledning.

Vi har också egenutvecklade skyddsprodukter och är nordisk återförsäljare åt de världsledande företagen PitagoneGenasysGalvion, Firexo och Revision Military.

Följ oss gärna på Linkedin.