Nyheter & Event

CRD Protection vinner stor upphandling till flera myndigheter

Carl-Johan Ridderstad, produktchef.

Det svenska säkerhetsföretaget CRD Protection har tillsammans med en tysk aktör vunnit en av de största upphandlingarna i sitt slag. Avtalet omfattar säkerhetsprodukter åt fyra svenska myndigheter.

 

Ramavtalet omfattas av olika batonger och tillbehör som Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket kan avropa under en fyraårsperiod. CRD Protection är officiell återförsäljare åt det tyska företaget Bonowi GmbH, som tillverkar produkterna.

– Det är oerhört glädjande att vi får förtroendet att bidra med världsledande produkter av mycket hög kvalitet till några av Sveriges främsta myndigheter, säger Carl-Johan Ridderstad, produktchef på CRD Protection.

CRD Protection har sedan tidigare ett flertal samarbeten med svenska myndigheter, bland annat Polismyndigheten som är i en expansionsfas och kommer att behöva anställa fler poliser under de kommande åren. Dessa samarbeten kommer nu att fördjupas ytterligare med anledning av den aktuella upphandlingen för att täcka de behov som uppstår under avtalsperioden.

– Detta visar ännu en gång att de produkter vi erbjuder på marknaden är av absolut högsta klass. Med det här samarbetet tar vi ytterligare ett viktigt steg i vårt målinriktade arbete för att bidra till en tryggare vardag för fler människor, säger Carl-Johan Ridderstad.

FAKTA: CRD Protection

CRD Protection är ett svenskt säkerhetsföretag med kontor i Umeå och Stockholm. Bolaget har varit verksamt sedan 2008 och är specialiserat på unika säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster till företag, privatpersoner och offentlig verksamhet.

Företagets seniora säkerhetskonsulter har erfarenhet från bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten och försäkrings- och finansbranschen, vilket har bidragit till utvecklingen av CRD Protection som en helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetslösningar, bland annat inom utredning, utbildning, personsäkerhet, bakgrundskontroller, krisberedskap, analys och säkerhetsledning.

Vi har också egenutvecklade skyddsprodukter och är nordisk återförsäljare åt de världsledande företagen PitagoneGenasysGalvion, Firexo och Revision Military.

Följ oss gärna på Linkedin.

Unik ljudteknik kan varna vid framtida haverier

CRD Protection har under det senaste året, tillsammans med Statkraft och andra aktörer inom energibranschen, gjort lyckade tester av ett nytt larmsystem som kan varna allmänheten vid dammhaverier och ökade vattenflöden. Projektledaren Oliver Tyrk menar att tekniken är...

Fortsatt satsning i Umeå – CRD Protection anställer Sven Björkland

CRD Protection AB fortsätter att växa. Som en del i satsningen på säkerhetsrelaterade konsulttjänster har företaget anställt Sven Björkland som senior säkerhetskonsult och affärsutvecklare. – Det känns fantastiskt bra att kunna förstärka vårt redan starka team med...

Revision Military byter namn till GALVION

Vår amerikanska leverantör av strömförsörjning och ballistiska hjälmar byter namn till GALVION. https://www.revisionmilitary.com/en/former-parent-company-of-revision-military-announces-name-change-to-galvion

LRAD Corporation byter namn till Genasys Inc

Vår amerikanska leverantör av högtalare och PA-system LRAD byter namn till Genasys Inc. https://genasys.com/press-releases/lrad-corporation-announces-corporate-name-change-to-genasys-inc-to-reflect-broader-commitment-to-critical-communications/

CRD Protection vinner ramavtal med svenska polismyndigheten

CRD Protection vinner ytterligare ett ramavtal med svenska polismyndigheten. Avtalet inkluderar mobila fordonsbarriärer från PITAGONE, mobila avspärrningsstaket CROM och TACRION som CRD Protection tillverkar själva och Masskommunikations högtalare från LRAD.

CRD Protection erbjuder ett nytt affärsområde – SÄKERHETSTJÄNSTER

Det ökade behovet av säkerhetstjänster i ett alltmer oroligt samhälle har medfört att CRD etablerar sig som en komplett leverantör av utbildningar, analyser, utredningar, spaning och systematisk säkerhetsarbete. Kontakta vår VD Janis Krabu för mer detaljerad...

CRD Protection expanderar

The business are expanding further and we are now seeking an external CEO, International Sales Manager and Nordic Sales Manager. ” - I am very pleased that the company is entering a new exciting phase where focus will be on continued profitable growth, says Magnus...