Nyheter

Umeåbolag vinner upphandling – ska jobba med visselblåsare: ”Prestigeaffär”

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för visselblåsarlagen och har nyligen upphandlat ”tjänst för intern visselblåsarfunktion", en upphandling som vanns av CRD Protection. CRD har utöver avtalet med Arbetsmiljöverket vunnit ett antal andra upphandlingar för tjänsten – däribland kommuner, kommunala bolag, privata bolag och koncerner runt om i Sverige. VK har uppmärksammat nyheten, klicka här...

LRAD Corporation byter namn till Genasys Inc

Vår amerikanska leverantör av högtalare och PA-system LRAD byter namn till Genasys Inc. https://genasys.com/press-releases/lrad-corporation-announces-corporate-name-change-to-genasys-inc-to-reflect-broader-commitment-to-critical-communications/

CRD Protection vinner ramavtal med svenska polismyndigheten

CRD Protection vinner ytterligare ett ramavtal med svenska polismyndigheten. Avtalet inkluderar mobila fordonsbarriärer från PITAGONE, mobila avspärrningsstaket CROM och TACRION som CRD Protection tillverkar själva och Masskommunikations högtalare från LRAD.

CRD Protection erbjuder ett nytt affärsområde – SÄKERHETSTJÄNSTER

Det ökade behovet av säkerhetstjänster i ett alltmer oroligt samhälle har medfört att CRD etablerar sig som en komplett leverantör av utbildningar, analyser, utredningar, spaning och systematisk säkerhetsarbete. Kontakta vår VD Janis Krabu för mer detaljerad...

CRD Protection expanderar

The business are expanding further and we are now seeking an external CEO, International Sales Manager and Nordic Sales Manager. ” - I am very pleased that the company is entering a new exciting phase where focus will be on continued profitable growth, says Magnus...