Trafikverket ansvarar för att genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt, däribland Norrbotniabanan. CRD Protection har vunnit myndighetens upphandling avseende specialiststöd inom samhällssäkerhet till projekt Norrbotniabanan. – Det...