Produkter

Unik ljudteknik kan varna vid framtida haverier

Unik ljudteknik kan varna vid framtida haverier

CRD Protection har under det senaste året, tillsammans med Statkraft och andra aktörer inom energibranschen, gjort lyckade tester av ett nytt larmsystem som kan varna allmänheten vid dammhaverier och ökade vattenflöden. Projektledaren Oliver Tyrk menar att tekniken är...

LRAD Corporation byter namn till Genasys Inc

Vår amerikanska leverantör av högtalare och PA-system LRAD byter namn till Genasys. CRD Protection AB är exklusiv distributör för Genasys Inc (f.d LRAD) i Sverige, Norge, Danmark och Finland sedan 6 år tillbaka. Genasys är ett amerikanskt bolag som är marknadsledande...