Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster.

– Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både arbetsplatser och skolor. Nya på företaget är Roger Söderlund, utbildningsansvarig, Peter Angerbjörn, senior analytiker och jurist, samt byråprofilen Emma Sundqvist, marknads- och kommunikationsansvarig. – Jag är jätteglad för de här rekryteringarna. Vi håller på att forma ett bra team. Med dessa nyrekryteringar breddar vi således vår kompetens rejält, säger Janis Krabu.

Pågående dödligt våld, PDV

Roger Söderlund, utbildningsansvarig

Roger Söderlund, utbildningsansvarig

Bland annat utbildar Roger Söderlund inom hot och våld på arbetsplatser. Han utbildar även inom PDV, pågående dödligt våld. Kompetensen att utbilda inom pågående dödligt våld är vi ensamma om i Umeå. Tyvärr har Sverige drabbats av attacker mot skolor och myndigheter. Det är därför viktigt att planera och förbereda sin organisation för en eventuell PDV-händelse. Även att ha kunskap om hur en gärningsperson beter sig och hur man kan skydda sig och andra. En vanlig missuppfattning är att risken för den här typen av attacker är högre i södra Sverige – så är inte fallet, menar Krabu.

Undersökning visar att få kommuner har beredskapsplan

En undersökning genomförd av Läraren visar att närmare sex av tio ­kommuner saknar en övergripande kris- och beredskapsplan mot pågående dödligt våld för sina skolor. 73 procent av de 258 kommuner som svarat på undersökningen saknar en plan över hur de bör arbeta förebyggande. – Vi vet att det är svårt att ta in att en 14–16 åring skulle kunna gå till angrepp på sin egen skola. Vi visar bland annat på hur man på ett förebyggande sätt kan se tecken hos en individ som bär på den här typen av funderingar. På så vis kan man lyckas förhindra en tragedi, säger Janis Krabu. Han fortsätter: – Vårt löfte är att skapa en tryggare vardag för flera. Nu befäster vi det än mer med vår nya laguppställning. Emma Sundqvist kommer närmast från den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Där har hon jobbat som projektledare och produktionschef de senaste åren. – Önskan om att göra gott för andra är en stor drivkraft för mig. Vårt mål är att nå ut med livsviktig information och kunskap. Detta för att skapa en tryggare vardag för flera. Det kommer jag vara med och bidra till, säger Emma Sundqvist. Roger Söderlund är fd. polis. De senaste 12 åren har han arbetat som ansvarig lärare för konflikthantering på polisutbildningen vid Umeå universitet. Peter Angerbjörn är jurist och har bland annat jobbat som analytiker på Polismyndigheten och Tullkriminalen samt som asylutredare på Migrationsverket. Angerbjörn kommer framför allt ansvara över utredning av visselblåsarärenden och så kallade bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroller

– Bakgrundskontroller under en rekryteringsprocess blir allt vanligare. Kostnaden för en enskild felrekrytering kan dra i väg med flera hundra tusen kronor. En bakgrundskontroll innebär att man utökar och verifierar faktaunderlaget inför ett anställningsbeslut. Vi tar bland annat reda på om det finns några identifierbara riskindikatorer hos en kandidat som bör följas upp, avslutar Krabu. Läs även artiklarna på Västerbottens-Kurirens och Aktuell Säkerhets hemsida.