Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år.

Nilsson har en lång karriär bakom sig inom kvalificerade försäkringsutredningar, bland annat inom Länsförsäkringargruppen, och utgör en av landets ledande bedrägeri- och brandorsaksutredare. Under tiden som operativ chef på CRD har han kommit att knyta till sig de flesta större försäkringsbolag inom ramen för strategiska samarbeten och med stor skicklighet utvecklat och konsoliderat bolagets ställning på en växande marknad.

– Jag är glad att Peter Nilsson träder in i rollen som vd för CRD Protection. Peter har gedigen erfarenhet av säkerhetsbranschen, och har haft en nyckelroll i att utveckla CRD Protections tjänsteportfölj till vad den är i dag. Med sitt starka ledarskap och engagemang för både anställda och kunder är Peter rätt person att leda bolaget framåt, säger Carl-Johan Ridderstad, grundare av CRD Protection.

Peter Nilsson, vd

Peter Nilsson, vd

– Jag är glad och ödmjuk över att ha fått det här förtroendet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och stärka vår position på marknaden, tillsammans med medarbetarna på CRD. Det ökade behovet av säkerhetstjänster i kombination med den interna kompetensen ger oss rätt förutsättningar att ta marknadsandelar, säger Peter Nilsson, tillträdande vd CRD.

Länk till artkel på aktuellsakerhet.se och vk.se.