Mobila fordonsbarriärer

Pitagone F-18

- mobil fordonsbarriär10 meter av PITAGONE F-18 monteras upp av två personer på under 12 minuter. Inga verktyg behövs. Två olika transportboxar har utvecklats för att enkelt transportera och förvara barriärerna. Barriärerna har testats enligt oberoende institut och...

Pitagone F-11

- mobil fordonsbarriär10 meter av PITAGONE F-11 monteras upp av två personer på under 10 minuter. Inga verktyg behövs. Barriären består av tre separata delar som kan monteras isär vi behov. Två olika transportboxar har utvecklats för att enkelt transportera och...