Avspärrningsstaket

Kravallstaket – TACRION® Reinforced

Kravallstaket – TACRION® Reinforced

Samma design och funktion som standard TACRION, men med en rostfri stålvajer som löper igenom varje maska för ökat skydd. Den totala vikten på nätet ökar endast med 14kg och ca 10% mer volym.TACRION Reinforced består av ett speciellt utvecklat nät som har en hög...

Kravallstaket – TACRION®

Kravallstaket – TACRION®

Världens mest mobila kravallstaket för att hantera folksamlingar i olika miljöer.TACRION består av ett speciellt utvecklat nät som har en mycket hög kraftabsorption som snabbt kan monteras mellan två fasta punkter för att skapa en effektiv barriär för att hindra...

Avspärrningsstaket – CROM®

Avspärrningsstaket – CROM®

Marknadens mest mobila avspärrningsstaket för att genomföra snabba och effektiva avspärrningar för att vägleda människor.CROM´s unika egenskaper gör det till ett perfekt verktyg för säkerhetspersonal, polis, räddningstjänst, sportarenor och andra användare som har...