Professionell utredning av arbetsplatsolyckor

Varje år dör flera tusen personer i olyckor i Sverige och långt fler får livslånga skador. En del av dessa händelser sker på jobbet, där arbetsgivaren enligt lag är skyldig att utreda orsaken bakom tillbud och olyckor. CRD Protection kan bistå med professionell utredning av arbetsplatolyckor.

Vissa branscher är mer utsatta än andra, samtidigt som det är få företag som är helt förskonade från tillbud. Det viktiga är att dessa incidenter aldrig accepteras som något vardagligt som hör till arbetet.

Olycksfall och allvarliga tillbud ska omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Samtidigt kräver Arbetsmiljölagen att arbetsgivaren genomför en egen utredning av den oönskade händelsen, eftersom det kan leda till att tidigare okända risker upptäcks och medför att det inträffade inte händer igen. Det måste göras oavsett om Arbetsmiljöverket vidtar några åtgärder eller inte.

Fokus på samspelet mellan olika faktorer

Många företag fokuserar alltför ofta på att det är den enskilde individen som ligger bakom incidenten, vilket är olyckligt ur flera perspektiv. Om orsaksanalysen inte går djupare än så är det svårt att förebygga liknade händelser i framtiden, eftersom det sällan bara är en enda faktor som ligger bakom olyckan.
CRD Protections utredningsmetodik bygger i huvudsak på polisens underrättelsemodell och nationella utredningskoncept, men i våra olycksutredningar kombinerar vi det med ett systemperspektiv där vi utgår från MTO – samspelet mellan människa, teknik och organisation. Det bygger på ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkten att samspelet mellan flera av dessa tre faktorer har brustit och därför orsakat incidenten.

Bred utredningskompetens

Våra utredare har lång erfarenhet från bland annat Polismyndigheten och försäkrings- och finansbranschen och har god kompetens inom lagstiftning, utredningsmetoder, förhörs- och intervjumetodik, tillgång till researchdatabaser och strukturer för faktainsamling och orsaksanalyser. De har genom åren gjort hundratals utredningar av alltifrån grova våldsbrott till bilbränder och interna personalärenden. Denna bredd ger oss en unik ställning på marknaden, i synnerhet i norra Sverige där vi har vårt huvudkontor.

En tryggare vardag för fler

CRD Protections löfte till omvärlden, och oss själva, är att bidra till en tryggare vardag för fler. Därför delar vi generöst med oss av kunskap som bidrar till en lärande kultur, som snarare fokuserar på systemet än den enskilde individen vid arbetsplatsolyckor – även om vi självfallet även beaktar det personliga ansvaret. Det perspektivet bidrar dessutom till ett öppnare samtalsklimat, vilket gynnar både medarbetare och ledning i målsättningen att minimera olyckorna.
Målet är alltid att olycksutredningarna ska utveckla verksamheten till att bli lite bättre varje gång något sådant här sker, så att det inte händer igen.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...