Utbildning

Säkerhetsskydd och personalsäkerhet

Det förändrade säkerhetspolitiska läget mot Sverige innebär högre krav på verksamheter när det gäller att identifiera hot och vad som ska skyddas. I den här halvdagsutbildningen får ni grunderna i säkerhetsskyddslagen mest väsentliga delar, med särskilt fokus på delen som berör personalsäkerhet.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i säkerhetsskyddslagen, vilka typer av verksamheter som omfattas, vad man bör tänka på vid upprättandet av en säkerhetsskyddsanalys och hur man på egen hand kan genomföra en säkerhetsprövningsintervju.

Innehåll

  • Säkerhetsskyddslagen. Introduktion om hotbilden mot Sverige och vad lagstiftningen innebär i praktiken för olika slags verksamheter.
  • Säkerhetsskyddsanalysen. Praktiska tips för en korrekt utförd analys med utgångspunkt i myndigheternas rekommendationer.
  • Säkerhetsprövningsintervjun. Genomgång av hela intervjuprocessen från förberedelser till genomförande och dokumentation, inklusive praktisk övning som inkluderar följdfrågor, tolkningar och slutsatser.
  • Säkerhetsskyddad upphandling. Grundläggande information om vad som bör beaktas i upphandlingar för verksamheter där säkerhetskänslig information kan förekomma.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en halvdag genom en blandning av teori och praktik med inslag av föreläsning, gruppdiskussioner och gruppövningar, där vi anpassar innehållet efter deltagarnas egna förutsättningar och arbetssituation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. 

Andra har också läst