Utanför arenan

Vi kategoriserar våra lösningar och produkter efter ingen risk, liten risk och hög risk.

Ingen risk

Liten risk

Hög risk

Utanför arenan - CROM
Låg risk - Tarcrom
Hög risk - Tacrion

En icke fientlig folkmassa och mycket låg risk för våldsamma incidenter.

Huvudsyftet är att vägleda publiken utanför arenan på ett så effektivt sätt som möjligt.

Produkter

  • CROM Light
  • CROM 
  • CROM High
Låg risk för våldsamma incidenter, ofta kategoriserad till en specifik grupp, t.ex. supportrar/fans.

Huvudsyftet är att vägleda publiken utanför arenan på ett så effektivt sätt som möjligt och vara förberedd på lokala våldsamma incidenter, särskilt specifika områden på arenan och vid entréer.

Produkter

  • TACROM
Hög risk för våldsamma incidenter som kan inträffa på flera platser samtidigt. Kategoriseras ofta till en specifik grupp, t.ex. supportrar/fans.

Huvudsyftet är att styra publiken utanför arenan på ett så effektivt sätt som möjligt och använda avspärrningar för att styra riktningen för specifika grupper.

Produkter

  • TACRION
  • TACRION Reinforced